Het nieuwe leren

Door Girl123 gepubliceerd op Friday 28 September 12:07

Zorgt het nieuwe leren voor een verbetering van het onderwijs, of alleen een verbetering voor een bepaald soort leerling?

Het nieuwe leren, een vooruitgang?

De laatste jaren is er veel verschil van mening over ‘het nieuwe leren’. Veel scholen hebben het nieuwe leren ingevoerd en weten niet of het een goede stap is geweest. Maar wat houdt het nieuwe leren eigenlijk in? Het is moeilijk te omschrijven, omdat alles wat vernieuwd is in het onderwijs wordt gezien als het nieuwe leren, dus is het een heel breed begrip. Eén van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe leren is zelfstandig leren. Bij deze vorm van leren wordt van de leerling verwacht dat hij zelf zijn huiswerk plant. Er wordt een datum gegeven wanneer het af moet zijn en de leerling bepaalt zelf wanneer hij het maakt. Ook wordt er gebruik gemaakt van verschillende soorten lessen, namelijk de zogenaamde contacturen, waarin de leraar instructie geeft en de zelfstudie-uren waarin de leerling zelf werkt. In deze tekst worden de voor- en nadelen van het nieuwe leren op een rijtje gezet. Is het wel verstandig om over te stappen op het nieuwe leren?

Het nieuwe leren zorgt ervoor dat de leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd zijn. Als er zelf bepaald mag worden wanneer iets gedaan wordt, dan wordt het leren leuker gevonden. De leerlingen willen zich dan graag aan hun planning houden. Doordat iedereen een eigen planning maakt en zich daaraan houdt is er meer orde in de klas. Natuurlijk moet er soms wat bijgestuurd worden, maar over het algemeen is iedereen goed bezig. Een nadeel hiervan is wel dat waarschijnlijk niet iedereen even goed mee kan komen. Sommige leerlingen hebben meer begeleiding en hulp nodig dan anderen. Hier moet wel rekening mee gehouden worden.

Bovendien heeft het nieuwe leren ervoor gezorgd dat de leraren meer betrokken zijn bij de leerlingen. Een paar docenten zijn verantwoordelijk voor een groep leerlingen. Hierdoor zijn de leraren veel meer bezig met deze leerlingen en niet met heel veel verschillende leerlingen. De leraren weten dus veel van de leerlingen en kunnen ze daardoor extra goed ondersteunen. De leraren weten wat de sterke en zwakke kanten zijn van de leerlingen en ze zien de ontwikkeling van de leerlingen, als er problemen zijn kunnen ze op tijd ingrijpen om ze te helpen. Aan de andere kant wordt de rol van de leraar steeds meer teruggedrongen. De leraar krijgt meer de rol van begeleider, terwijl de leraar erg belangrijk is voor kennisontwikkeling bij leerlingen. Een andere taak van de leraar is om bepaalde leerlingen meer aandacht te geven dan anderen. Sommige leerlingen zullen namelijk niet zo snel aangeven dat ze iets niet snappen. Maar de vraag is of de leraar hier ook zicht op heeft.

Een ander aspect dat bij het nieuwe leren hoort is dat er veel stof in één keer gegeven wordt. De leerlingen moeten hier zelf een planning van maken. Bepaalde leerlingen zullen hier geen problemen mee hebben, maar er zijn leerlingen die door de grote hoeveelheid stof niet weten hoe ze het aan moeten pakken. Volgens de Groningse hoogleraar Greetje van der Werf wordt bij het leren op de oude manier de stof stap voor stap opgegeven, hierdoor houden de leerlingen een goed overzicht en kunnen ze zelf de verbanden leggen tussen meerdere soorten stof.

Alex van Emst, in Nederland de vader van het nieuwe leren, heeft als mening dat het beter is om uit te gaan van de leerling zelf en niet van de gemiddelde leerling. Bij de oude manier van leren wordt uit gegaan van de gemiddelde leerling, aan de hand hiervan wordt bijvoorbeeld de tijdsduur vastgesteld van de uitleg. Er wordt niet gekeken naar leerlingen die het niet zo snel kunnen bijbenen, meer instructie nodig hebben, of leerlingen die voorlopen. Deze leerlingen komen in de problemen, omdat ze onvoldoende begeleiding krijgen. Bij de nieuwe manier van leren wordt er meer aandacht besteed aan iedere leerling apart. Als leerlingen achterlopen worden ze geholpen, als ze meer instructie nodig hebben, krijgen ze dat en als ze voorlopen krijgen ze bijvoorbeeld extra opdrachten. Zo worden problemen voorkomen en wordt er voor gezorgd dat iedereen het huiswerk bij kan houden.

Uit deze tekst blijkt wel dat de discussie over het nieuwe leren nog wel even door kan gaan, omdat er zowel argumenten voor als tegen zijn. Er lijken er op het eerste gezicht veel voordelen aan het nieuwe leren te zitten, maar toch is er nog geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de resultaten. Als er een onderzoek naar de resultaten wordt gedaan, dan kan men tot een goede conclusie komen over het nieuwe leren. Er kan gekeken worden of het werkelijk een verbetering is voor het onderwijs. Dus of het nieuwe leren straks overal in Nederland ingevoerd zal worden blijft de vraag.
 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Volgens mij werkt dit systeem in het buitenland al lang...heb mijn kinderen dan ook niet naar een Nederlandse school gestuurd!
heel goed artikel ! welkom op xead :)