Het hebben van een Wsw indicatie.

Door Teddybeer gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Het hebben van een WSW indicatie, en wat dan.

Het hebben van een WSW Indicatie.

Ik zal eerst even uit leggen wat een WSW indicatie inhoud.
Een WSW indicatie houd het volgende in.

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is de Nederlandse wet die regelt dat arbeidsgehandicapten die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten, kunnen werken op een zo regulier mogelijke en op hun individuele mogelijkheden aangepaste arbeidsplek in de sociale werkvoorziening.


De WSW kent drie doelstellingen:
1. het realiseren van arbeid onder aangepaste omstandigheden voor de arbeidsgehandicapte die daarop is aangewezen en daarvoor is geïndiceerd,
2. het behouden en zo mogelijk bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de arbeidsgehandicapte en
3. het zo mogelijk realiseren van uitstroom van de arbeidsgehandicapte naar een reguliere baan.


Afbakening ten opzichte van zorg en arbeidsmarkt:
1. De WSW is het sluitstuk van het wettelijk arbeidsmarktinstrumentarium. Als werken met behulp van de Wsw niet lukt, dan is er voor de arbeidsgehandicapte geen alternatief meer beschikbaar.
2. Mensen die zorg en zinvolle daginvulling nodig hebben komen uit bij dagbesteding in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Er zijn verschillen in de ligging van de ene sociale werkplek en de andere vergeleken met dagbesteding.
Mensen met deze indicatie hebben dus een heel lang ziekte beeld en zijn in sommige gevallen eigenlijk afgeschreven maar door hun een WSW indicatie toe te kennen wordt er nog 1 keer geprobeerd om hun aan werk te helpen zodat ze niet in een isolement te recht komen.


Ik heb ook al aan gegeven dat als het gewoon niet lukt om mensen met een WSW indicatie aan het werk te helpen ze eigenlijk aangewezen zijn op de sociale werkplaatsen, alleen door de bezuinigen op deze groep lopen heel veel mensen het risico dat ze veel eerder volledig uit vallen en dan verdwijnen achter de geraniums.


 

 

 

 

Maar door de strengen regels van het UWV, die zegt dat als sommige mensen b.v. hun handen nog kunnen gebruiken ze in het reguliere arbeidstraject gewoon kunnen werken, zij kijken dan niet wat die persoon eigenlijk mankeert, en daar door worden de problemen van deze personen alleen maar erger en vallen ze weer heel snel uit, en ze lopen dan ook de kans dat ze er erger uitkomen dan als ze er in gegaan zijn.


 

 

 

 

 

Als ik dan even naar me eigen kijk dan kan ik het volgende zeggen.
Ik heb een dubbele nekhernia en een versleten rug,

 

 

 

 

 

bij geen van deze problemen is een operatie een oplossing i.v.m. de gevaren die er aan vast zitten, als ik me zou laten opereren dan heb ik 70 tot 80% kans dat ik volledig verlamd raak, de reactie van het UWV was als volgt.


 

 

Volgens onze informatie bent u nog instaat om halve dagen te werken dus u komt niet in aanmerking voor een WAO keuring, want u kunt nog met uw handen werken.
En als je dan aangeeft dat je huisarts, de specialist in het ziekenhuis ( ook de second opinion ) , de fysio,  en je oude werkgever allemaal aan geven dat het beter is en goedkoper is om mij voor 100% af tekeuren is hun antwoordt als volgt.
Wij kunnen niks met de uitspraken van deze mensen wij moeten ons aan de regels houden die ons zijn voor geschreven zijn, en volgens deze regels bent u instaat om halve dagen te werken.
Wij kunnen pas een keuring aanvragen als u langer dan 2 jaar in de ziektewet zit.
Maar de arts van de zieketewet die zegt u kunt halve dagen gaan werken dus u wordt beter gemeld, hoe kun je dan 2 jaar in de ziekte wet zitten om die keuring te krijgen, als ik b.v. een week halve dagen heb gewerkt heb ik 3 weken nodig om bij te komen.
Ik heb zelf problemen met met huishouden, als ik haast niet afwassen want halverwegen de afwas moet ik stoppen omdat ik last krijg van mijn nek en schouders.
Je zou dan zeggen dan neem je toch een vaatwasser maar helaas heb ik daar de ruimte niet voor.
En als je dat dan aan het UWV aangeeft krijg je geen reactie.
Nee echt behulpzaam is het UWV niet meer, zij kijken alleen maar naar de regels en niet meer naar de problemen die mensen hebben, je moet bijna op sterven na dood zijn willen ze nu nog behulpzaam zijn.
Het enige wat ze tot nu tot hebben gedaan is de sollicitatie plicht ingetrokken.
Want het blijkt dus dat mensen met een WSW indicatie die in de WW zitten niet hoeven te solliciteren.
Dit blijk wel uit het volgende WW artikel.

Artikel 24:

Met Arbeid, wordt beschouwd alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Niet als passende arbeid wordt beschouwd arbeid op grond van een dienstbetrekking.

Het lijkt mischien makkelijk dat sommige mensen baat bij een WSW indicatie hebben mee het meerendeel heeft er meer last van dan gemak.

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
goede info, ik had er nog nooit van gehoord.
Nee van dit verhaal wordt ik niet vrolijk iedereen die wil werken moet kunnen werken ongeacht zijn of haar handicap.
Maar als het slecht gaat met de economie gaan de zwaksten er als eerste uit.

Pork geeft de DUIM voor dit verhaal.
FAN is hij al.


DRIMPELS zijn als dromen in het water.
ik sta op de wachtlijst zoals dat zo mooi heet, solliciteer ondertussen bij veel bedrijven dmv een open sollicitatie. Schiet er tot nu toe niets mee op maar ik heb het gevoel dat ik zelf bezig ben.
Ik heb een paar maanden op een sociale werkplaats gezeten. werd er niet vrolijk van.
Karazmin een tip, vraag eens na op welke plaats je staat op de wacht lijst dan weet je wanneer je iets kan verwachten, ik zelf sta op plaats 12 na 3 jaar op de lijst.
ik weet wel waar ik sta ergens achter in de 20 geloof ik, elk half jaar krijg ik een brief thuis en dan zie ik dat ik weer 2 of zi plaatsjes opgeschoven ben.
Momenteel is het beleidt erop gericht dat iedereen die hoe dan ook op wat voor een manier nog werk kan verrichten dit gewoon moet aanpakken. Het is zo krom als de neten.