Alcoholgebruik onder jongeren

Door SusanneBeau gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Aanvankelijk werd gedacht dat de hersenen uitgegroeid zijn wanneer jongeren de leeftijd van zestien jaar bereiken, maar uit recentere onderzoeken is gebleken dat de hersenen nog een aantal belangrijke transformaties doormaken voordat jongeren eenentwintig jaar zijn. Zou het met deze nieuwe wetenschap niet logischer zijn om de leeftijdsgrens voor het kopen van alcoholische dranken te verhogen naar tenminste achttien jaar?

Ruim 130 jaar geleden is er in de horecawet vastgesteld dat het kopen van alcohol voor kinderen onder de zestien jaar verboden is. Aanvankelijk werd gedacht dat de hersenen uitgegroeid zijn wanneer jongeren de leeftijd van zestien jaar bereiken, maar uit recentere onderzoeken is gebleken dat de hersenen nog een aantal belangrijke transformaties doormaken voordat jongeren eenentwintig jaar zijn. Echt volgroeid mag je de hersenen pas noemen als de leeftijd van vierentwintig is bereikt. Zou het met deze nieuwe wetenschap niet logischer zijn om de leeftijdsgrens voor het kopen van alcoholische dranken te verhogen naar tenminste achttien jaar?


Het aantal ziekenhuisopnames van jongeren tussen de tien en vierentwintig jaar ten gevolge van een alcoholvergiftiging lag in Nederland afgelopen jaar op 2100. Dat is een stijging van meer dan één derde ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal probleemdrinkers onder de dertig jaar ligt zelfs op bijna een half miljoen. Veel deskundigen maken zich zorgen over deze aantallen. Het drinken van alcohol op jonge leeftijd is namelijk erg slecht voor de hersenen. Wanneer jongeren op hun zestiende al regelmatig alcohol drinken, is de kans vele malen groter dat ze op latere leeftijd problemen met alcohol krijgen. De meeste alcoholverslaafden dronken op jonge leeftijd al regelmatig veel alcohol. Vanaf zestien jaar mogen jongeren alcohol kopen, maar de hersenen groeien ook dan nog steeds en maken zelfs nog een aantal belangrijke veranderingen door. Onder andere het deel van de hersenen wat gebruikt wordt om goede afgewogen beslissingen mee te maken, is voor de leeftijd van eenentwintig nog niet af.


3f7e99b4d8011dad853aa9b819645276YWxjb2hvEen van de oorzaken van het overmatig drankgebruik onder jongeren is het feit dat ze er te gemakkelijk aan kunnen komen. Voor mensen jonger dan zestien geldt dat ze in veel gevallen zelf alcohol kunnen kopen, ondanks dat dit wettelijk verboden is. De Universiteit van Twente heeft onderzocht hoe gemakkelijk het voor kinderen is om alcohol te kopen. Aan het onderzoek deden een aantal veertien en vijftien jarigen met een gemiddeld uiterlijk mee. De zogenaamde ‘mystery shoppers’ hebben in totaal meer dan 1300 keer geprobeerd alcohol te kopen. Het resultaat was dat in 56% van de gevallen de kinderen de drank gewoon mee kregen. Wanneer het kinderen niet lukt om de alcohol zelf te kopen, is er natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om oudere vrienden te vragen de alcohol te kopen. Wat er vervolgens gebeurd is zorgelijk; de drank  wordt stiekem gedronken. De sociale controle verdwijnt hierdoor volledig. De beste manier om stiekem drinken tegen te gaan is voorlichting. Zowel ouders als kinderen moeten op de hoogte worden gebracht van de gevolgen van alcoholgebruik.


Niet alleen deskundigen pleiten voor een hogere leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol. Uit een landelijke opinie is gebleken dat maar liefst 76% van de Nederlanders vindt dat de leeftijdsgrens naar achttien jaar zou moeten. Vanuit de psychologische pedagogische hoek wordt echter weerstand geboden. Zij zeggen namelijk dat het goed is dat jongeren hun grenzen leren verkennen. Met name op het gebied van alcohol is dit belangrijk. De kans bestaat dat wanneer jongeren geen alcohol drinken in de pubertijd, ze op latere leeftijd alsnog extra veel gaan drinken. Een belangrijk punt wat door de psychologische pedagogen niet wordt genoemd, is het feit dat het verantwoordelijkheidsgevoel van een zestienjarige nog niet groot genoeg is om te kunnen beslissen of het drinken van alcohol een goede of een verkeerde keuze is. Om jongeren voor deze keuze te behoeden, lijkt het me beter dat jongeren helemaal niet de mogelijkheid krijgen tot het drinken van alcohol. Iemand van achttien jaar is beter in staat te beslissen of hij of zij alcohol wil drinken dan een zestienjarige.


0784c218a60686b9f6345f44605bfd8cYWxjb2hvEen oplossing van een ander kaliber is het beter handhaven van de huidige regelgeving. In de wet staat dat alcoholische dranken met een maximaal promillage van 14,9% door jongeren vanaf zestien jaar mogen worden gekocht. Toch wordt deze regelgeving nog altijd niet goed nageleefd. Vanuit meerdere hoeken wordt daarom ook aangedrongen op een betere handhaving van de wet door de overheid. Wanneer dit niet gebeurd, zal het verhogen van de leeftijdsgrens geen zin hebben. Jongeren komen anders alsnog wel gewoon aan alcohol. Toch lijkt het me beter om de leeftijdsgrens wel te verhogen. Handhaving zal vele malen makkelijker worden wanneer er een duidelijke grens van achttien jaar is. Bovendien is en blijft alcohol drinken onder de eenentwintig schadelijk voor de hersenen. Het is daarom beter om het drinken van alcohol zo lang mogelijk uit te stellen.


acc4d82eb0e3c3652d1f6644dba4c8e2Z2VlbiBhAl met al zou het wat mij betreft beter zijn om de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol te verhogen naar tenminste achttien jaar. Simpelweg omdat het drinken van alcohol slecht is voor de groei en de veranderingen die nog moeten plaatsvinden in de hersenen van jongeren. De schade die jongeren eenmaal hebben opgelopen is iet meer terug te draaien. Jongeren zouden dan ook moeten worden behoed voor het drinken van alcohol, zolang ze daar zelf nog geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Naast het verhogen van de leeftijdsgrens zou er ook betere voorlichting over alcohol moeten komen. Dit om te voorkomen dat oudere vrienden worden gevraagd alcohol te kopen. Ook moeten de ouders beter op de hoogte worden gebracht van de gevolgen die het drinken voor hun kind met zich meebrengen. Door de voorlichting zal de sociale controle op alcoholgebruik toenemen en het stiekem drinken worden verminderd. Alleen met een combinatie van deze maatregelen zal het alcoholgebruik onder jongeren kunnen worden teruggedrongen.

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
In feite weet ik de meeste informatie uit andere bronnen, maar ik wilde graag weten wat iemand van 17 jaar hiervan weet. En belangrijker, wat een jeugdig persoon vindt van alcoholmisbruik.

Als vader heb ik de kinderen altijd vrij gehouden in hun keuze, maar zeker wel aangegeven wat de gevaren zijn. Omdat mijn maatje en ik de openheid van de kinderen als meest waardevolle opvoedingsresultaat hebben gezien, zijn de kinderen ook altijd open geweest. Zo weet ik bijv. dat een van de kinderen ooit één keer bewusteloos is geweest. Door deze openheid kon ik dus aangeven dat je van alcohol ook dood kunt gaan. Hierna is het nooit meer gebeurd dat een van de kinderen bewusteloos is geweest.

Openheid is bij mij - als vader - het toverwoord. Openheid krijg je door niet te veroordelen, maar te beoordelen.

Als je sommige artikelen van mijn dochter Nyn leest, dan berijp je ook wat voor effect deze openheid heeft opgeleverd: veel. Ook haar reactie op mijn artikelen stemt mij tevreden.

Je schrijfstijl verraad dat je goed bent opgeleid. Prima zoals je zaken onder woorden kunt brengen. Ik hoop daarom dat jouw deelname nu een wat meer permanent karakter krijgt. De jeugd heeft de toekomst en ik denk dat we met zijn allen ook nog veel van jou kunnen leren omdat de argumentatie nog in die zin puur is dat je nog niet bent opgezadeld met het empirisme van "oude ezels" zoals ik :)
Ik vind in elk geval, dat hier in de eerste plaats de taak bij de ouders ligt, ik vind ook, dat coma zuipers, zelf de rekening moeten betalen, van de kosten die er gemaakt worden aan ziekenhuisopnames, wat eigenlijk betekend, dat de ouders ervoor opdraaien, want die zijn op de eerste plaats verantwoordelijk. Wanneer dit zou gebeuren, dan denk ik, dat er veel minder slachtoffers zouden vallen bij jongeren
Ik denk dat je niet alleen de ouders als verantwoordelijken kunt zien. De meeste ouders weten van hun kinderen niet eens dat er gedronken wordt. Als de overheid er voor zorgt dat de minimumleeftijd naar achttien jaar wordt verhoogd, zijn de ouders niet meer verantwoordelijk voor wat hun kinderen uitspoken.