Waarom chiropractie niet ok is

Door Alterego gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Chiropractie is op de wereld de derde medische professie na de huisarts en tandarts. Veel mensen zeggen baat te hebben, niet in de laatste plaats door de PR van de chiropractoren zelf. Maar is het wel zo goed wat er in de behandelkamers gebeurt?

Oorsprong


De grondlegger van de chiropractie is de in Canada geboren Daniel David Palmer(1844-1913). Zijn theorie is gebaseerd op die van Hippocrates, die stelde dat de oorzaak van ziekten in de wervelkolom gezocht kan worden.

De wervelkolom beschermt het ruggenmerg, dat samen met de hersenen het centrale zenuwstelsel vormt. Indien zich in de wervelkolom functiestoornissen voordoen, dan ontstaan ook storingen in de doorstroming van de zenuwimpulsen door het ruggenmerg en de daaruit aftakkende zenuwen. Door deze functiestoornissen in de wervelkolom op te heffen, kunnen zenuwimpulsen onbelemmerd hun doel bereiken, waardoor organen en weefsels goed kunnen functioneren.
 

Het woord 'chiropraxie' is afgeleid van het Griekse woord 'cheir' (hand) en 'prattein' (beoefenen). Het betekent dus: met de hand beoefenen.
Chiropractie is er op gericht de gehele gezondheid van de mens te bevorderen, te herstellen en te ondersteunen door opheffing van de dysfuncties (subluxaties) van het zenuwstelsel.
Tot zover de theoretische benadering.

Mantra’s
 

Wanneer je een gemiddelde website bekijkt van een chiropractor en je herhaald dat een paar keer, dan valt op dat ze allemaal exact hetzelfde zeggen. Het is alsof ze het van elkaar overgenomen hebben!
Aan de ene kant is dat goed, want dan lijkt het alsof er uniformiteit is in de benadering van de patiënt.
 

Maar helaas: het is een onderdeel van een uitgekiende PR methodiek, die op de opleiding uitgebreid aan bod komt. De commerciële en marketing-technische kant van het beroep is van groot belang.
 

Er zijn een aantal zaken die zij blijven herhalen:
 

1. We zijn de derde medische professie in de wereld

2. De wervelkolom beschermt het zenuwstelsel. De zenuwen lopen via de wervelkolom en wanneer er blokkades zijn dan beinvloedt dat het funktioneren van een orgaan of ander lichaamsdeel

3. Er is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van chiropractie

4. Preventie is van groot belang voor het goed funktioneren van de wervelkolom en daarom is regelmatige check-up en manipulaties van wervels van belang

5.  Chiropractie is ongevaarlijk

6. De behandeling van de patiënt is individueel bepaald

Punt voor punt zal ik kanttekeningen zetten bij deze beweringen.

 

 

1. We zijn de derde medische professie in de wereld

Dat zal best waar zijn, maar wat zegt dat over het beroep? Betekent dat de waarde van het beroep wordt afgemeten naar het aantal beoefenaars? Of betekent het dat het een algemeen aanvaarde methode is? Dat laatste is zeker niet waar, want vele reguliere artsen zullen geen patiënten sturen naar een chiropractor.
 

2. De wervelkolom beschermt het zenuwstelsel. De zenuwen lopen via de wervelkolom en wanneer er blokkades zijn dan beinvloedt dat het funktioneren van een orgaan of ander lichaamsdeel.
 

Dat is deels waar. Het zenuwstelsel wordt inderdaad beschermd door de wervelkolom en waar de zenuwen naar buiten treden, kan door een foutieve positie van wervels verkeerde informatie gegeven, enerzijds naar het lichaamsdeel en anderzijds naar de hersenen. Maar het strekt hen tot teveel eer om te veronderstellen dat een manipulatie (het 'kraken') de ‘doorstroming’ van zenuwimpulsen zodanig verandert zodat m.n. organen beter gaan funktioneren.
We hebben het dus niet over zenuwblokkades met uitstraling in een been door bv. een hernia. Het is trouwens maar zeer de vraag of een hernia van een tussenwervelschijf uberhaupt gemanipuleerd zou moeten worden...
Anderzijds kan door artrose ook een zenuw gecomprimeerd worden, en dan is manipulatie geheel uit den boze!


3. Er is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van chiropractie.
 

Zoals met ieder medisch beroep is er natuurlijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van chiropractie (zoals ook naar manuele therapie en osteopathie). En zoals zo vaak: er zijn een aantal onderzoeken waaruit blijkt dat manipulatie effektief is. Daar is niet zoveel twijfel over.
Het is echter de reikwijdte van de therapie waarover twijfels bestaan. Wat men claimed aan ‘wellness’-effecten zijn discutabel, omdat ze vaak multifactorieel zijn, dwz er zijn andere redenen waardoor mensen zich beter kunnen voelen. Dit zijn dus geen harde bewijzen.
 

4. Preventie is van groot belang voor het goed funktioneren van de wervelkolom en daarom is regelmatige check-up en manipulatie van wervels van belang.


Het is met name de Amerikaanse-Canadese tak van chiropractoren die een flinke commerciële duit in het zakje doen. Ze overtuigen de patiënt ervan dat regelmatige behandeling een waarborg voor gezondheid is. Regelmatige manipulatie (‘Spinal Maintenace Program’) is een voorwaarde tot een gezonde ‘flow’ van de zenuwimpulsen. Dit geldt zelfs voor kinderen! (er is hoogstens een uitzondering voor zgn. KISS/KIDD baby's die door een foutieve lig een standsverandering in de nek hebben)

 


Er is ook een stroming die verklaart dat een vrouw na de menstruatie altijd ‘gecorrigeerd’ moet worden (sic!).
Ondanks dat één van hun grondslagen het ‘holistisch principe van genezing’ is, hebben ze nog nooit gehoord van het zelfhelend aspect van het menselijk lichaam.
Ook de regelmatige correctie suggereert dat de patiënt zonder ‘hulp’ van buitenaf geen kans op gezondheid heeft. De patiënt wordt verregaand afhankelijk gemaakt van de therapie en verliest de controle van het eigen functioneren.  
 

5. Chiropractie is ongevaarlijk


De laatste jaren is er steeds meer duidelijk dat de technieken zeker niet ongevaarlijk zijn. De regelmatige manilpulatie maakt de gewrichten instabiel waardoor er steeds vaker een correctie nodig is. Ook de kracht die wordt gebruikt is vaak buitensporig en angst-opwekkend, vooral als het de nek betreft. Er zijn cases bekend van het scheuren van de grote bloedvaten in de nek en beschadiging van zenuwweefsel.
Door de combinatie van tractie (het uittrekken) en rotatie (draaiing) is er onvoldoende controle over de manipulatie. De fixatie van de chiropractor (en daarna ook van de patiënt) op het ‘klikken’ van het gewricht, maakt dat er steeds vaker ‘doorgemanipuleerd’ wordt.
Participatie van de patiënt (oefenen) met betrekking tot zijn eigen klacht is binnen de behandeling niet gewenst, herhaling van behandeling is dat wel.


7. De behandeling van de patiënt is individueel bepaald
 

Wie ooit behandeld is door een chiropractor, zal merken dat in veel gevallen wordt gesuggereerd dat het bekken de oorzaak is van alle klachten. Er wordt dus altijd getracht een manipulatie uit te voeren op het SI gewricht. Dit gebeurt bijna standaard. Er zijn gestandariseerde programma’s die weinig ruimte laten voor het individu. Een gemiddelde behandeling duurt ook niet langer dan zo’n 15 minuten. Het is het principe ‘van rits-rats-klik’....

 

Doen ze dan niets goed?
 

Ja, dat doen ze soms wel, zeker bij acute blokkades. Een chiropractor kan manipuleren, maar houdt vaak geen maat.
Er is gewoon geen steekhoudende reden om patiënten eindeloos terug te laten komen, dan om wellicht economische redenen.
Nu zullen voorstanders en fans van chiropractie zeggen hoeveel baat ze hebben bij de behandeling en hoe nodig het is om regelmatig terug te gaan. Dat geeft al te denken, want dat betekent dat er geen oplossing gezocht wordt, maar meer een symptomatische behandeling wordt gegeven, met een groeiende afhankelijkheid van de behandelaar/behandeling.
 

Daarom: bezint eer ge begint..... 

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Heb zelf goede ervaringen met chiropractie, maar een kritische noot zou best op zijn plaats kunnen zijn. Duim en fan!
Ik begrijp de stelling en ben het met je eens, het is niet ongevaarlijk!
goed duidelijk standpunt, leuk geschreven duim en fan hoor
Goede informatie op een juiste manier gebracht! Ik vind dat kraakgeluid altijd zo eng.
interessant artikel zeg! ik wist er niet veel van

dikke dui
Interessante stelling, met goede onderbouwing. Mooi eerste artikel, succes met schrijven op xead.
Interessant artikel met een duidelijke stellingname. Zelf heb ik alleen ervaring met een manueel therapeut; die manipuleert of kraakt zonodig ook, echter niet met de frequentie van een chiropractor. Duim!