Ms

Door Lucky23 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

"Multiple Sclerose, een auto-immuunziekte"

Multiple Sclerose

MS of te wel: Multiple sclerose is een aandoening van het CZS (Centrale Zenuwstelsel) waarbij de myelineschede die om veel zenuwvezels zit op sommige plaatsen volgens een willekeurig aangediend patroon pleks gewijs wordt aangetast waardoor er verlammingsverschijnselen ontstaan. Het is een auto-immuunziekte (het afweersysteem werkt eigenlijk te goed).Door de beschadiging van de myeline schede om de zenuwen wordt er een soort “ruis” veroorzaakt waardoor de informatie niet meer goed aankomt. Bij Multiple sclerose wordt niet alleen de myelineschede aangetast maar uiteindelijk ook de zenuwen zelf (axonale schade). Dit is vaak het signaal dat de Relapsing - remitting vorm van MS overgaat in de secundair progressieve vorm.

Op de plekken waar de ontsteking de myeline heeft aangetast ontstaan harde sclerotische haarden wat als gevolg een verminderde zenuwgeleiding heeft.

Meestal treft Multiple Sclerose mensen tussen het 20 - 40ste levensjaar.
Vrouwen hebben 2x zoveel kans om MS te krijgen als mannen.
In Nederland meer dan 15.000 mensen met deze aandoening. (elk jaar 560 nieuwe mensen).

Pathofysiologie
De ziekte wordt gekarakteriseerd door het optreden van verschijnselen die enerzijds berusten op de aandoening van meerdere van elkaar gescheiden lokalisaties in het CZS (multiple in plaats) en anderzijds door plotselinge verslechteringen gevolgd door spontante verbeteringen dan wel door geleidelijke progressie (multiple in tijd).


 

Oorzaken

Onbekend, wel wordt aangenomen dat het ontstaat door een samenspel van genetische en omgevingsfactoren. Dit omdat Multiple sclerose meer voorkomt in noordelijke landen (met name Schotland) en veel minder in zuidelijke landen.
Hierbij is te vermelden dat als mensen uit noordelijke landen als klein kind naar een warm land verhuizen een lager risico hebben om Multiple sclerose te kijken. (als dit rond de pubertijd gebeurt heeft dit geen effect meer).

Sommige denken dat het met een abnormale reactie van een in vroegere jeugd opgelopen virusinfectie (bewijs hierbij ontbreekt) en erfelijk wordt ook wel eens genoemd als een van de oorzaken van Multiple sclerose.

De ontsporing van het immunologisch systeem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van omgevingsfactoren en erfelijke factoren. De betekenis van omgevingsfactoren wordt aangegeven door het feit dat er clusters van MS bekend zijn en door het feit dat mensen die gemigreerd zijn van werelddelen met een hoge prevalentie naar gebieden met een lage prevalentie (of andersom) de prevalentie behouden van het land waar ze hun kinderjaren hebben doorgebracht.

 

Symptomen

De symptomen bij Multiple sclerose zijn moeilijk te herkennen. Dit duurt vaak jaren voordat dus echt de diagnose MS gesteld kan worden.

Omdat de ontstekingsverschijnselen schade kunnen toebrengen aan het myeline op verschillende plaatsen in het CZS, is de verscheidenheid aan symptomen bij MS erg groot.

- exacerbaties (aanvallen)                                           - pijn
- visusproblemen (Degeneratie n. opticus)             - problemen met de blaasfunctie
- sensibiliteitsstoornissen                                          - cognitieve functiestoornissen
- krachtsverlies                                                                         * depressie
- coördinatiestoornissen                                                        * vertraagde informatie verwerking
- spasticiteit                                                                               * verminderd geheugen

- vermoeidheid is één van de meest voorkomende symptomen bij MS, wat niet hoeft samen te hangen met de ziekte. Normale vermoeidheid: dit is een staat van algemene vermoeidheid die ontstaat na inspanning en die weer verbetert in rust. Pathologische vermoeidheid: dit is een staat die zich kenmerkt door vermoeidheid die niet is gerelateerd aan voorafgaande inspanning, en die niet herstelt in rust.

Co – morbiditeit bij MS patiënten:
- Urineweginfecties
- Long ontstekingen
- Bacteriële infecties
- Decubitus

En in mindere mate: 
- DM    
- Hypertensie (hoge bloeddruk)
- COP

 

Beïnvloedbare factoren verloop MS

Exacerbaties
Het optreden van nieuwe of duidelijk toenemen van bestaande neurologische symptomen NIET gepaard gaande met koorts, met een minimale duur van 24 uur. (Schubs / Relaps)

Provocatie van exacerbaties door:
- infecties
- hormonale veranderingen
- overgewicht
- slecht nachtelijke rust
- stress
- oververmoeidheid
- warmte / kou

 

Soorten MS

  - benigne
  - relapsing - remitting
  - secundair progressief
  - primair progressief

benigne
Is een milde vorm (ca. 20%), slechts enkele exacerbaties zullen optreden en er is na optreden geen sprake van blijvende handicaps.

 

 

-> in periodes van de dalende lijn vinden de exacerbaties plaats, maar na het herstel van
deze periodes is de patiënt weer op zijn of haar oude niveau.

Relapsing - remitting
Zo’n 20 tot 30%. Het kenmerk van deze soort MS is eigenlijk dat er frequent
Exacerbaties (aanvallen) optreden en dat de patiënt steeds op een minder hoog niveau van functioneren terugkomt.

   

etc.

-> Het niveau van functioneren wordt steeds minder.

Secundair progressieve MS
Ca. 40%. Deze vorm van MS heeft eigenlijk hetzelfde verloop als relapsing – remitting vorm, maar deze heeft aan het einde een chronisch progressief verloop. Dit is te verklaren doordat er na verloop van tijd ook axonale schade optreed en de daarmee gepaarde verminderde adaptatieruimte afneemt. Dit wil zeggen dat de axonale schade en daarmee gepaarde gaande verminderde adaptatieruimte ervoor zorgen dat de MS geleidelijk progressief wordt.


 

 

Primair progressieve MS
10 tot 20%. Deze vorm van MS is eigenlijk een vorm die zich constant verergerd.
Hierbij gaan bepaalde functies en mogelijkheden uiteindelijk permanent verloren. Bij deze groep onstaan in korte tijd ernstige en meerdere stoornissen.

 

 
 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ms een vreselijke ziekte. Ken een persoon die dit ook heeft, triets. Zeer goede info en deaarom een duim en fan erbij.
Leerzaam artikel!
Duim.