Spiritualiteit binnen de gezondheidszorg

Door NBurnie gepubliceerd op Friday 28 September 12:09

Wat is spiritualiteit en hoe kan je dit toepassen binnen de zorginstellingen

Wat is spiritualiteit?

Spiritualiteit is een zeer ruim begrip en er zijn wel honderden boeken geschreven over dit onderwerp. Ieder met zijn eigen beleving en zijn eigen waardigheid. Het is derhalve ook niet te doen om een eenduidige omschrijving of berschrijving van spiritualiteit te geven. Toch ga ik proberen om aan te geven wat voor mij persoonlijk spiritualiteit betekend. Spiritualiteit komt van het engelse woord spirit en dat betekend: ziel of geest. de engelse zin: What is youre spirit, betekend dan ook wat is jouw bezieling of motivatie. In het woordenboek van Dale wordt spiritualiteit alsvolgt omschreven: Geestelijke levenshouding. Dus spiritualiteit betekend voor mij: bezieling en bezieling zet alles in beweging.

Een definitie van spritualiteit is het levensbeschouwelijk en eventueel godsdienstig functioneren van de mens, waartoe ook de vragen van zinervaring en zingeving gerekend worden.

Spritualiteit heeft dus te maken met de vogende onderdelen namelijk o.a.:

 • Zingeving ( betekenis)
 • Existentiele vragen ( vragen zoals: waarom zijn we hier en wie ben ik)
 • Bestaans vragen ( trage vragen)
 • Levensbeschouwing
 • Geestelijk leven
 • Geloof
 • Godsdienst
 • Religie

Waarom aandacht voor spiritualiteit?

In het onderwijs wordt aan studenten voor verzorging en of verpleegkunde geleerd, dat zij de patient belevingsgerichte zorg moeten verlenen, wat ook wel aangeduid wordt als Holistische mensvisie en verplegen. Met de Holistische benadering wordt bedoeld, dat alle aspecten van het menselijk functioneren wordt betrokken bij het vaststellen van de zorgbehoefte of vraag van de individuele patient en bij de planning van de zorg voor die patient. Dit betekend dat verzorgende en verpleegkundigen ook aandacht hebben voor het spiritueel functioneren van patienten, omdat spiritualiteit ook een directe positieve invloed kan geven op het bevorderen van welzijn en gezondheid bij de patient. Gezondheidsorganisaties zoals de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en verpleegkundige en verzorgende beroepsorganisaties zoals de International Council of Nurses (ICN) en de nederlandse verpleegkundige beroepsorgansiaties benadrukken ook dat verpleegkundigen en verzorgenden aandacht moeten besteden aan de spritituele aspecten van de verpleegkundige zorg en de mens. Dit wordt nog eens sterk benadrukt en in diverse onderzoeken en verpleegkudige modellen, komt het duidelijk naar voren dat verpleegkudigen en verzorgende incidenteel wel aandacht hebben voor spiritualiteit. Spritituele zorg wordt in de verpleging belangrijk en relevant geacht, maar het lijkt erop dat de systematische aandacht nog ontbreekt. een van de afctoren die heribij naar voren komt, is dat verzorgende en verpleegkudigen niet goed worden voorbereid op het verlenen van spirituele zorg, dit als gevolg van deskundigheidstekort.

Spiritualiteit op de werkvloer

Hieronder worden de volgende aspecten beschreven die een bijdrage kunnen leveren voor meer spirituele zorg op de werkvloer:

 • Zorgvisie/Visie op de mens:
 • Verpleegkundige competenties voor spirituele zorgverlening:
 1. Zelfhantering: Je eigen waarden, overtuigingen en gevoelens hanteren in de relatie met patienten met verschillende levensovertuigingen 
 2. Je kan op betrokkenwijze communiceren met patienten uit verschillende culturen en over spiritualiteit
 • Spirituele dimensies van het verplegen:
 1. Je kan informatie verzamelen over spiritualiteit van de patient en in samenspraak met die patient de zorgvraag vaststellen.
 2. Je kan in samenspraak met de patient en in overleg met andere disciplines de zorg voor spiritualiteit van de zorgvrager afstemmen en het eigen deel in de zorg plannen en schriftelijk vastleggen, d.w.z. dat de verzorgende en of verpleegkundige duidelijke afspraken maakt met de patient m.b.t. de rituelen en leefgewoontes.
 3. Je kan de zorg voor spritualiteit van de patient uitvoeren en die zorg, in samenspraak met de patient, in het Multi Disciplenair overleg Evalueren en evt. bijstellen.
 • Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering:
 1. Je levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering op het gebied van zorg voor spiritualiteit binnen de zorginstelling.

 

Handige tips in de benadering en het begeleiden van patienten in geestelijke nood:

Hieronder worden een aantal interventies beschreven voor een optimale benadering en begeleiding van een patient die in geetselijke nood zit, deze zijn o.a.:

 • Geef geen oordeel
 • Laat blijken dat er ruimte is voor verschillende overtuigingen en gebruiken
 • Onderken het belang van behoefte op religeus gebied
 • Zorg voor privacy en rust voor het dagelijks gebed of een bezoek van een geestelijk verzorger of bezinning
 • Neem contact op met een geestelijk verzorger
 • Respecteer voedingsvoorschriften samenhangend met het te beleiden geloofsovertuiging en of waarden.
 • Respecteer het uitvoeren van religeuze rituelen
 • Zorg dat de patient de gelegenheid heeft om met anderen te bidden of om zich te laten voorlezen.
 • Maak onderwerpen op het gbeid van (geloofs)overtuigingen en waarden bespreekbaar
 • Bied aan, als je hierbij op je gemak voelt, om te bidden/mediteren/lezen of vraag of een ander dit kan doen.
 • Wees bereid om te luisteren wanneer de patient laat blijken aan zichzelf te twijfelen, zich schuldig te voelen of andere negatieve gevoelsn te hebben, schenk daarbij aandacht.

Gedicht, Ik Ben op zoek naar Mezelf:

Ik Ben op zoek; naar Mezelf

En als ik Hem gevonden heb, dan laat ik het jullie allen weten

Want groot is Mijn vreugde, Ik zal mijn hart bevrijden

Bevrijd zijn, van al het lijden en de illusies van het leven

En Mijn bevrijde hart zal ik jullie allen schenken.

Want ik denk aan Jullie allen, omdat mijn grote wens is:

Dat alle levende wezens zichzelf herkennen en hiermee de verlichte staat bereiken

Want dan zullen alle harten bevrijdt zijn.

 

http://<a href="http://www.euroclix.nl/index?SRef=wbtB5xDNxqUpWxJ2" rel="nofollow">EuroClix, <em>het</em> online spaarprogramma </a>

http://www.boedhasburnett.weebly.com

http://www.zorgvoorspiritualiteit.weebly.com

Reacties (13) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
heel goed!
heel interessant artikel
Mooi artikel!
Er mag best wat meer aandacht komen voor spiritualiteit in de zorg.
heel mooi artikel, ben van mening dat spiritualiteit , bewustwording, heel belangrijk is voor ieder mens dus zeker in de zorg, ziek zijn heeft een reden en die is niet alleen lichamelijk,
Goed artikel, kan heel belangrijk zijn in een genezingsproces. Daar weet ik alles van. Welkom in de club !
Welkom bij Xead! Heel leuk en interessant artikel... goed begin!
Bijzonder, wees u welkom hier! D