Public

Mantelzorg tijdens verpleging patient thuis

Ronald > Xead - Gezondheid

Mantelzorg is de zorg voor een persoon uit je directe omgeving die chronische ziek is, gehandicapt of hulpbehoevend, zoals een familielid, vriend, kennis of buur. Mantelzorg is onbetaald, vaak van lange duur en intensief. Als mantelzorger ben je geen professionele zorgverlener, maar verstrek je zorg uit oogpunt van de persoonlijke band die je met die ander hebt, buiten de normale dagelijkse verzorging om.

Van mantelzorg is sprake wanneer de verzorging meer dan 8 uur per week in beslag neemt of langer dan 3 maanden duurt. Betreft het minder zorg, dan valt dat onder de gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg kan meestal niet ondersteund worden of vervangen.

Er kan een beroep worden gedaan op een regeling voor betaalde zorg, vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wanneer:
• Niemand de mantelzorg kan bieden die noodzakelijk is
• Er een te zware belasting op de mantelzorger rust
• De mantelzorger vakantie heeft
Tijdelijke zorg noemt men ook wel respijtzorg.

Wat willen mantelzorgers?

• Waardering voor het werk dat ze leveren.
• Zelf bepalen hoeveel of hoelang hij/zij zorg verleent.
• Vrije tijd, bijvoorbeeld doordat tijdelijke professionele ondersteuning wordt aangeboden, door middel van opvangmogelijkheden voor de thuispatiënt in logeerhuizen of dagopvang, of in de vorm van speciale voorzieningen voor de verzorgde samen met de mantelzorger.
• Invloed hebben op de inzet van professionele zorg.
• Verlof kunnen opnemen ingeval de mantelzorger ook nog buitenshuis werkt: er is geen goede regeling voor het opnemen van zorgverlof; een mantelzorger wil langdurig (betaald) verlof kunnen opnemen.
• Financiële vergoedingen: er worden vaak veel kosten gemaakt, die niet vergoed worden Er bestaat geen onkostenvergoeding. Bovendien wordt men niet beloond voor het adequaat uitvoeren van bepaalde medische handelingen, zoals wondverzorging en het toedienen van medicijnen, wat eigenlijk onder de verantwoordelijkheid van de professionele zorgverleners valt. Mantelzorgers zouden niet alleen ingehuurd moeten kunnen worden door patiënten die aanspraak kunnen maken op een PGB (PersoonsGebonden Budget). Ook zou er voor praktische hulpmiddelen en aanpassing
en in de woning een financiële tegemoetkoming moeten bestaan.
• Gedegen informatieverstrekking over zorginstellingen, regelingen en gemeentelijke voorzieningen, zowel als goede voorlichting over bepaalde ziektes. De mantelzorger heeft geen opleiding genoten in de zorg, maar wil bepaalde zorghandelingen graag aanleren, zoals tiltechnieken. Tevens heeft een mantelzorger emotioneel gezien steun nodig.
• Begeleiding in de vorm van steunpunten waarbij men terecht kan voor een luisterend oor, een begripvol woord en praktische tips.
• Kinderopvang.
• Meepraten en meebeslissen, want ze ontlasten de professionele zorg enorm, maar hebben zelf geen stem. In beleidskwesties en financiële zaken worden zij niet gehoord.

Voordelen mantelzorg

De voor- en nadelen kunnen per mantelzorger heel verschillend zijn:
Een duidelijk voordeel is dat de patiënt dankzij mantelzorg niet naar een verpleeghuis of verzorgingshuis hoeft te verhuizen, maar gewoon in zijn eigen huis kan blijven wonen.
Een duidelijk nadeel is dat mantelzorg in de loop van de tijd alleen maar groeit en intensiever wordt.

Tips bij mantelzorg

Vergeet niet als mantelzorger ook goed voor jezelf te blijven zorgen:
• Let op je eigen gezondheid
• Eet goed
• Rust goed uit
• Zorg voor voldoende ontspanning
• Kom op voor jezelf
• Onderdruk je evoelens niet
• Stel grenzen
Zorgverzekering vergelijken

Mantelzorg in de praktijk

In Nederland zorgen ongeveer 1,5 miljoen mensen voor een ander. Circa een derde deel daarvan is overbelast: de mantelzorgers die haast 24/7 die zorg dragen voor een ander. Vaak spelen financiële problemen een rol: het is niet eenvoudig werk en zorg met elkaar te combineren. Ook kunnen mensen vaak niet weg bij de zorgbehoevende.

Onder mantelzorgers wordt de druk steeds hoger, omdat er steeds meer ouderen komen, die ook steeds ouder worden. Bovendien richt het beleid van de overheid zich erop om mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen, terwijl vrouwen ook steeds meer buitenshuis moeten werken. Mantelzorgers hebben steeds meer ondersteuning nodig; hun positie moet verbeterd worden.

28/09/2012 12:07

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 08:15
Goed artikel en petje af voor mantelzorgers!