Leuke les muziek: aanleren lied

Door Nas gepubliceerd op Friday 28 September 12:10

Een leuke les muziek. Inspiratie komt uit het boek: het geheim van de keel van de nachtegaal. Deze les is kort uitgeschreven volgens de regels van de kunst (hoe een lied aan te leren).

Lesvoorbereiding

Aanleren van het lied ‘Als ik’


Lesdoelen:
De lln:
D1: Praten over de sfeer en de inhoud van het lied. In dit geval is dat droevig.
(LPD, GO, Muzische vorming, muziek, p30, 2.5)
D2: Uitvoeren en nabootsen van ritmische stukken en wisselzang.
(LPD, GO, Muzische vorming, muziek, p28, 2.4)
D3: Realiseren van een klankspel: ostinato
(LPD, GO, Muzische vorming, muziek, p25, 2.2)
D4: Variatieoefeningen rond het lied: neuriën
(LPD, GO, Muzische vorming, muziek, p23, 2.1)
D5: Het kunnen oplossen van een probleem buiten het domein wiskunde: een rebus
(LPD, GO, Wiskunde, problemen oplossen, p42, 1.4.03 -2.4.03 -3.4.03)

 

Lesstructuur:
F1: muzikaal wakker maken
F2: motivatie
F3: lied voorzingen + inhoudsvragen
F4: ritme, vorm en maat
F5: stemvormingoefeningen
F6: wisselzang
F7: slotfase

1 -2 min
5 min
15 min
8 min
5 min
10 min
3 min


LESVERLOOP

F 1 Muzikaal wakker maken Tijd: 1-2 min
LI Ritmisch voor- en naklappen
DW Participerende demonstratie
K Gewone klasindeling; bankjes
M
D 2

Lk: “Jullie moeten goed kijken naar mij.”

Lk klapt een aantal ritmes voor en de lln doen dit na.
Voor mijzelf: goed ritme houden (ta, ti-ti, tiri-tiri, rust, pauze,…)

1) 1 maal klappen in de handen, 1 maal klappen op de dijen en 1 maal klappen op de buik
2) 1 maal klappen op de billen, 1 maal klappen op de armen en 1 maal klappen op het hoofd
3) 1 maal klappen in de handen, 1 maal klappen op de schouders en 1 maal klappen op de nek
4) 2 maal klappen in de handen, 2 maal klappen op de dijen en 2 maal klappen op de buik
5) 2 maal klappen in de handen, 2 maal klappen op de dijen en 2 maal klappen op de buik
6) 2 maal klappen in de handen, 2 maal klappen op de dijen en 2 maal klappen op de buik
7) 2 maal klappen in de handen, 1 maal klappen op de schouders en 3 maal klappen op het hoofd
8) 3 maal klappen in je nek, 1 maal klappen op de dijen en 3 maal klappen op de schouders
9) 1 maal klappen op het hoofd, 3 maal klappen op de dijen en 2 maal klappen op poep

 


F 2 Motivatie  Tijd: 5 min
LI Rebus en komen tot de titel ‘Als ik’
DW Groepswerk
K Gewone klasindeling; bankjes
M Rebus, klokkenspel
D 5


Lk neemt begintoon van het klokkenspel over en zingt het lied voor, zonder de titel te vermelden.
Dan draai ik het bord om en daar heb ik tijdens de speeltijd een rebus op getekend.
Die rebus gaan we klassikaal ontcijferen.
De uitkomst van de rebus is dan ‘Als ik’.

F 3 Lied voorzingen + inhoudsvragen Tijd: 15 min
LI Lied voorzingen en inhoudsvragen stellen waardoor lln beter luisteren naar de tekst
DW Participerende demonstratie
K Gewone klasindeling; bankjes
M Klokkenspel
D 1

Lk: “Jullie moeten eerst allemaal goed luisteren en jullie mogen nog niet meezingen.
Lk zingt het lied 1 maal voor en speelt daarbij de begintoon op het klokkenspel.

Lk:” Ik ga nu telkens 1 vraag stellen en dan het lied zingen. Pas als ik het lied heb gezongen mogen jullie op mijn vraag antwoorden.
Lk: “Waar gaat het liedje over?
Lk zingt lied.
Lln: “Alleen zijn, droevig zijn.”
Lk: “Hoe voel jij je als je dit liedje hoort?
Lln: “Ik voel me droevig en denk aan mijn overleden opa.” bijvoorbeeld.

Lk:”Over wie gaat het liedje?
Lk zingt lied
Lln:”Ik”
Lk:”Wie zou die ik kunnen zijn?”
Lln: “ de keizer”
Lk: “Hoeveel keer zing ik het woord ik?
Lk zingt lied.
Lln: “3”

Lk:” Welk woord rijmt op kabaal?””
Lk zingt lied
Lln: “allemaal””
Lk:” Wat betekent kabaal?”
Lln: “Veel lawaai” of “niet stil zijn”
Indien de lln dit niet weten, leg ik uit wat kabaal betekent.


Telkens voor het lied te zingen: tooncontrole.


F 4 Ritme, vorm en maat Tijd: 8 min
LI Naklappen op verschillende manieren  ostinato
DW Participerende demonstratie
K 2 grote groepen, gewoon op hun bank. Klas denkbeeldig scheiden
M
D 2,3

In deze fase doe ik alles duidelijk voor.

Lk:” We gaan eerst iets afspreken.
Als ik dirigeer of mijn handen zijn open en bewegen op het ritme, dan blijf je verder doen.
Wanneer ik dit gebaar maak met mijn handen (voordoen! (handen sluiten)) dan stoppen jullie.”

Lk: “Iedereen vingerknipt op de maat.” Ik doe het uiteraard eerst voor.
Ik doe teken naar de rechtse kant van de klas dat ze moeten stoppen en naar de linkse kant dat ze moeten voortdoen.
Vervolgens doe ik aan de rechtse kant voor dat ze het ritme moeten klappen op hun benen en zorg ik ervoor dat de linkse kant blijft vingerknippen.

De volgende stap is dat de lln van de linkse kant, stoppen met vingerknippen en op hun armen klappen.
Daarna laat ik de rechtse groep stoppen en vervolgens laat ik ook de linkse groep stoppen.

Leerlingen de opdracht laten herhalen in eigen woorden.

Ik dirigeer met duidelijke handgebaren.


F 5 Stemvormingoefeningen  Tijd: 5 min
LI Lln neuriën het liedje
DW Participerende demonstratie
K Gewone klasindeling; bankjes
M Klokkenspel
D 4

1ste 4 strofen neuriën.

Lk: “De keizer neuriet heel graag.”
Weten jullie wat neuriën betekent?”
Lln: “niet echt zingen, maar geluid maken op het ritme van het liedje”

Lk  laat een ll voordoen wat neuriën is zodat iedereen zeker mee is.

Begintoon spelen en beginnen.

Lk zet de neurie in en alle lln neuriën mee.
Lk stopt met neuriën, maar maakt door handgebaren duidelijk dat de lln moeten verder doen.
Als Lk wilt dat er gestopt wordt, maakt hij een handgebaar.

Daarna neuriën we hetzelfde stuk, maar heel stil.

 

F 6 Wisselzang  Tijd: 10 min
LI Aanleren van het lied waarbij de lln meezingen tot ze het lied kennen
DW Wisselzang
K Gewone klasindeling; bankjes
M Klokkenspel
D 2

Lk: “Vanaf nu mogen jullie meezingen. Let wel op, jullie zingen nog niet alles mee.
Jullie kijken allemaal goed naar mij want ik doe duidelijk teken wanneer jullie mogen zingen.”
4) IK (wijs met mijn vingers naar mezelf)
5) OPGELET, HOU U KLAAR (beetje naar voor gaan en teken doen met de vingers)
6) JULLIE (naar kinderen wijzen)
Tooncontrole.
Eerste stap: Lk zingt alles en 4e regel zingen lln.
Volgende stap: Ik zing eerste 2 regels, lln 3e en 4e
Vervolgens: Ik zing eerste regel, lln zingen 2e, 3e en 4e regel
Tot slot: lln zingen alles + herhalen.

Leerlingen de opdracht laten herhalen in eigen woorden.

Wanneer de lln een stap niet goed doen, doen we die gewoon opnieuw.


Mogelijke fouten:
Aangezien het ritme vrij traag is, verwacht ik dat de kinderen te snel gaan zingen.

Lk blijft goed en duidelijk dirigeren en maakt hierbij zeker oogcontact met de lln. Door voldoende leiding en door kinderen die jou aankijken, denk ik wel dat ze in de maat zullen blijven.

 

F 7 Slotfase  Tijd: 3 min
LI Lln kunnen lied verder lippen wanneer het raam wordt gesloten en kunnen weer inpikken wanneer het raam wordt geopend
DW Participerende demonstratie
K Gewone klasindeling; bankjes
M klokkenspel
D 2

Tooncontrole.

Lk: “Jullie mogen zingen als het raam open is, wanneer het raam gesloten is dan zingen jullie inwendig.” Terwijl ik dit uitleg, doe ik het ook duidelijk voor.
Handen toe, armen 45° omhoog  raam toe
Handen open, armen 45° en gehoffen  raam open

Lk houdt het eerst open en iedereen zingt. Vervolgens doet hij het raam toe lipt mee met de lln.
Hierin wisselt de Lk meerdere malen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.