Hoe leven de neushoorns?

Door Polliewop84 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

De neushoorn word ernstig bedreigd met uitsterven. Dit artikel gaat over de neushoorn en wat we allemaal gaan missen als dit prachtige dier uitsterft.

Soorten neushoorns:

Al zo’n 60 miljoen jaar zijn er neushoorns op aarde. Alles bij elkaar zijn er ongeveer 30 soorten geweest. De grootste die ooit bestond was 6 meter hoog en wel 9 meter lang,waarmee deze wel 4 keer zo groot was als een volwassen mannetjes olifant. Deze soort is ongeveer 14 miljoen jaar uit gestorven. Tegenwoordig leven er nog 5 soorten neushoorns die,waarvan de meesten worden bedreigd met uitsterven door de jacht door stropers.
Van de 5 soorten zijn er 3 Aziatische neushoorn soorten.
- De grootste hiervan is de Indische neushoorn met een gewicht tussen de 1600 en de 2100 kilogram. Deze neushoorn soort komt voor in India en Nepal.
- De Javaanse neushoorn komt nog uitsluitend voor in het uiterste westen van Java. Hiervan leven er nog maar zo’n 50 stuks.
- De derde soort, de Sumatraanse neushoorn, is de kleinste van alle nog levende soorten en weegt ongeveer 850 kilogram. Dit is toch nog zo zwaar als bijvoorbeeld een kleine Volkswagen. De Sumatraanse neushoorn is te herkennen aan de zachte huid, bedekt met een vacht.

 

 

De andere twee soorten neushoorns leven in Afrika.
- De grootste van deze twee is na de olifant het grootste landzoogdier, die wel een gewicht van 3600 kilogram kan bereiken. Het is de Witte of breedlipneushoorn, die voorkomt in zuidelijk Afrika. De witte neushoorn leeft van gras.
- De vijfde soort is de Zwarte of Puntlipneushoorn, met een gewicht tussen de 1000 en de 1350 kilo. De zwarte of puntlip leeft van bladeren en twijgen. In de vorige eeuw moeten er nog honderdduizenden van geweest zijn en in 1988 waren er nog slechts rond de vierduizend in leven.
Dit is de reden waarom het internationale Wereld Natuur Fonds zich met alle mogelijke middelen inzet voor de bescherming van de neushoorn.

Van de Indische en Afrikaanse neushoorns is veel bekend. Van de Sumatraanse en Javaanse neushoorns is veel minder bekend omdat deze dieren zeer schuw zijn en leven in zee dicht bos. In de jaren zeventig was er een Zwitserse wetenschapper die drie jaar onderzoek verrichtte naar de Sumatraanse neushoorn en in deze drie jaar heeft hij maar 1 maal een neushoorn gezien. Van deze neushoorns is dus maar weinig bekend. De Indische en de Afrikaanse neushoorns zijn het beste bestudeerd.

De Indische neushoorn:

De zwaar gebouwde Indische neushoorn heeft een dikke huid. In de nek, boven de voorpoten en voor de achterpoten ligt een aantal plooien, waardoor het dier wel een soort harnas lijkt te dragen. Ook heeft deze neushoorn knobbels die op klinknagels lijken. De Indische neushoorn leeft het liefst in eenzaamheid en is behoorlijk agressief. Bij ontmoetingen met andere neushoorns nemen ze vaak krijgshaftige houdingen aan, ze staren, draaien en krullen hun lippen en tonenhun slagtanden. Meestal geeft er dan één van de twee toe en rent weg. Vaak wordt hij dan ook nog achterna gezeten door de overwinnaar. Als geen van beide toegeeft, ontstaat er een gevecht, waarbij behoorlijke verwondingen kunnen ontstaan.

De jonge neushoorn
Vanaf het zevende jaar kunnen neushoornwijfjes kalveren voortbrengen. De neushoornkalveren worden na zestien maanden draagtijd geboren en kunnen daarna al snel op eigen poten staan. De moeder blijft na de geboorte zo’n drie tot vier jaar bij haar kalf.

Dagelijkse bezigheden van de Indische neushoorn
De Indische neushoorns besteden bijna de helft van hun tijd aan het zoeken van voedsel. Het zoeken naar voedsel gebeurt meestal ‘s nachts. Het voedsel bestaat grotendeels uit gras en ook uit vruchten, bladeren, takjes en struiken. Drie tiende van hun tijd besteden ze aan rusten en in de rest van hun tijd houden zich bezig met het nemen van modderbaden, gevaren onderzoeken en zomaar rondlopen. Het nemen van modderbaden is ervoor bedoeld om de lichaamstemperatuur van de neushoorn te verlagen en om vliegebeten te voorkomen.

Leeftijd en sterfte
Het is niet precies bekend hoe oud een Indische neushoorn in het wild kan worden, maar van de zes dode neushoorns die een wetenschapper eens bestudeerde was de oudste ongeveer 29 jaar. In gevangenschap zijn Indische neushoorns veel ouder geworden. Er is een voorbeeld bekend van een Indische neushoorn in een dierentuin die nog leefde en al 49 jaar was.

 

Neushoorns in Afrika:

De Zwarte of puntlipneushoorn in Afrika

Begin vorige eeuw waren er in Afrika nog zeer veel zwarte en witte neushoorns te vinden. Zo werd het aantal zwarte of puntlipneushoorns op 400.000 geschat.
Ook de witte neushoorns waren zeer talrijk. Aan het einde van de vorige eeuw was het aantal sterk verminderd en op sommige plaatsen was de neushoorn zelfs helemaal verdwenen. Dit kwam doordat de geweren erg waren verbeterd en er door meer blanke en zwarte mensen, met geweren van de blanken, jacht werd gemaakt op de neushoorns. Er werd veel jacht gemaakt op de neushoorns omdat de hoorn van de neushoorn veel geld waard was en omdat veel mensen het vlees van de neushoorn lekker vonden. In de negentiende eeuw werden de neushoorns nog niet beschermd.

De witte neushoorn in Afrika

Ook tegenwoordig wordt voor een hoorn nog steeds zo’n 9000 dollar per kilo betaald. Om te voorkomendat de neushoorn helemaal zou uitsterven, zijn er reservaten gesticht, waarin de dieren worden beschermd tegen de jacht. Veel mensen in het begin niet geloven dat deze reservaten nodig waren, omdat er voorheen zo ontzettend veel neushoorns waren geweest. De reservaten kosten erg veel geld, omdat voor de bescherming van de dieren bewakers en auto’s nodig zijn, geld dat door veel Afrikaanse landen slecht kan worden gemist.

 

De handel in neushoornprodukten:

China was waarschijnlijk het eerste land dat veel neushoornprodukten invoerde. In de tweede eeuw na Christus werd door een Chinees een levende neushoorn aan de keizer aangeboden, waarvoor in deze tijd nog acht maanden per boot moest worden gereisd.

De oude Chinezen wilden de neushoorn vanwege de huid, waarmee panstserplaten werden gemaakt. Het maken van sieraden van de hoorns gebeurde later. In de derde eeuw na Christus schreef een Chinese geleerde dat met de hoorn kon worden aangetoond of er ergens gif in zat. Hij schreef ook dat, als iemand was geraakt door een giftige pijl en werd aangeraakt door de hoorn van een neushoorn, er schuim uit de wond kwam, waardoor de pijn dan minder werd.

 

De toekomst voor de neushoorns:

Hopelijk zullen de Afrikaanse en Aziatische landen kunnen voorkomen dat deze unieke diersoort die al zestig miljoen jaar op de aarde leeft, wordt uitgeroeid.

Hiervoor zijn in ieder geval een paar belangrijke dingen nodig:

- Betere samenwerking tussen de landen;
- Niet langer neushoorn produkten als geneesmiddel gebruiken;
- De handel in neushoorn produkten blijven volgen en nieuwe plannen bedenken om de handel te       bestrijden;
- De bestaande reservaten moeten een goede bescherming bieden

 

 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Prachtig geschreven verhaal met foto serie.
Pork de DUIM.
DRIMPELS volgt.
Mooie ode aan de neushoorn, hij mag blijven...moet! Duim taco
Leuk artikel,duim.
Heel mooi geschreven, duim erbij.