Het concilie van Nicea

Door Fredvanderwal gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Het concilie van Nicea en het probleem van damesschoeisel

Die E.O. gelovigen zijn over het algemeen mannen die vinden dat vrouwen een mindere positie in nemen of minderwaardig zijn als geslacht.
Ja, hoor. Ze hebben allemaal gelijk, die neurotiese E.O. kikkers.
Zo nu en dan worden er ook prae historiese dieren opgegraven, dus waarom zouden er geen mensen mogen rond lopen met prehistoriese morele opvattingen. Goed voor in het museum voor oudheden en andere ingezwachtelde vergeelde mummies in Leiden.
Die E.O. kikkers zijn over het algemeen mannen die vinden dat vrouwen een mindere positie in nemen of minderwaardig zijn als geslacht.
In E.O. en orthodox gereformeerde gezelschappen worden vrouwen beoordeeld als neukvee en baarmoederlijke broedmachines. Ik heb eens op mijn vingers geturfd hoe vaak het woord penis en baarmoeder werd gebruikt in een preek van de Heerenveense dominee Pier M. ,nou,ik kwam handen en voeten te kort,want de penissen en baarmoeders vlogen je verbaal om de oren alsof het gebraden duiven in Luilekkerland waren die je regelrecht de bek in vlogen.
Enfin;de toe hoorders luisterden ademloos toe en besloten vaker naar Sex op de buis te gaan kijken. De christe lijke kerken hebben in hun moraal theologiese hypokrisie lange tijd een enorme in vloed gehad op het kleed gedrag van de mens en niet bepaald ten gunste van een bruisende stijl van leven en kleden. Het christendom heeft alle ontwikkeling op artistiek en wetenschappelijk gebied altijd beperkt en afgeremd.
Die vroeg kristullukke droogkloten zaten liever uit hun neus te vreten boven een Staten Bijbel of aan hun l*l te trekken bij de slavenhandel.

De geestelijken gaven zelfs voorschriften voor het dragen van schoeisel.St. Jerome één van de vroeg ste en meest fanatieke christelijke leiders beval vrouwen schoenen te dragen die de gehele voet bedekten,want anders zouden zij de vleselijke lusten van de mannen opwekken en tot zonde verleiden.De puriteinen van Amerika verboden vrouwen sandalen te dragen want dan waren de tenen zichtbaar en die roze biigetjes zouden de mannen tot verboden sexuele aktiviteiten opwekken. Tussen de achtste en de elfde eeuw waren nonnen even uitbundig en sensueel gekleed als de dames van hoge stand.Een jonge vrouw die intrad in het kloosterleven nam haar kleding en lingerie mee, inclusief haar schoeisel.

De voet van de nonnen was een voortdurend aandachtspunt van de geile monniken en over verhitte priesters die het allemaal moesten opzouten en deze ongezonde sexuele belangstelling veroor zaakte bij de geestelijken een gekromde, voortdu rend voorover gebogen houding doordat zij als ouwe rukkers de wellustige blik steeds op de voe ten van de nonnen richtten bij de verplichte wande lingen in de kloostertuin.Menig monnik die het niet langer hield sleurde een non bij d’r lurven de bosjes in om zijn tegennatuulijke vaak sodomietiese weg mee te gaan door haar anaal te verkrachten. In 787 bij het concilie van Nicea werd een officiële klacht ingediend over het exotiese schoeisel van de geestelijken. De shakers verboden op geestelijke grondslag het verschil tusen rechter- en linkerschoenen opdat de grote gelijkschakeling eindelijk een aanvang kon nemen.
De uitgave van Thomas Rap “Toen werden schoot en boezem lekkernij” door C. Vergeer doet uitvoerig verslag van het seksuele leven van de Tachtigers.
Waarom trekt het seksuele leven van de Tachtigers meer aandacht dan dat van W.F. Hermans of de helaas te vroeg overleden prof. Piet Vroon?Waarom spekuleert men nog steeds of Kloos homosexueel was en wel of niet met Verwey het bed deelde?En wie was het eerste homovriendje van Couperus? Hoeveel keer per dag masturbeerde die ouwe ruk ker Van Deyssel en welke hoeren bezocht hij regel matig en tegen welke prijs,die altijd te hoog is?Wie wil eigenlijk weten welke bordelen de Tachtigers bezochten en wie van de jonge schilders en schrijvers voor straf met een eeuwige druiper rond liepen?En wat heeft dit alles te maken met hun literaire prestaties? Het antwoord ligt voor de hand. De tachtigers waren bezeten van seks in hun handel en wandel maar ook in hun levensbeschouwing.Van Deyssel loeide immers dat kunst in de eerste plaats passie was. Schreef hij niet: ”De groote daad,de Daad,van d egroote natuur,dat is de teelt,de paring,het zaad dat wordt gegeven en wordt ontvangen.” Geslachtsdrift in het woord,dat wilden de Tach igers. Ze wilden niets te maken hebben met de do mineeskultuur,waarin zedige aseksuele,bloedeloze, bleke,kwijnende verloofdes en gades over vloei ende van genade en kuisheid die de onschuld van het kroost bewaakten. Ze wilden gewoon leven en schrijven vanuit hun overlopende,loom zwaaiende zware kloten vol woest golvend springzaad.Van Deyssel liet in zijn roman “ Een liefde” een vrouw mateloos masturbe ren en in een andere roman twee verliefde kost schooljongens elkaar heet en hartstochtelijk kussen voor zij over gingen tot de tegennatuurlijke geslach telijke daad. Niet iedereen was zo tolerant in die periode,bijv, van Eeden,die dankzij zijn christelijke opvoeding hoge zedelijke maatstaven had en die nooit heeft kunnen verloochenen,was het “ tolereeren van vies heden” door zijn geachte kunstbroeders een doorn in het oog.
Hij schreef Van Deyssel dat hij naar goed christelijk voorbeeld zijn ogen zou willen uit rukken en op diens vlees met zijn hak zou willen trappen.Van Eeden kreeg als arts dan ook te maken met de fysiek verwoestende gevolgen van de vrije sexuele opvattingen;hij moest zijn artistieke vrien den voor een vrienden prijsje helpen,wanneer zij hem om advies vroegen over hun vele ongeneeslijke voort etterende geslachtsziekten en psychoseksuele moeilijk heden.

(wordt vervolgd)

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.