Fictie en non-fictie / tekst doel, tekst soort, tekst vormen

Door Haslol15 gepubliceerd op Friday 28 September 12:07

watis fictie en non-fictieen , tekstdoel,tekstsoort, tekstvorm

fictie en non-fictie

Bij fictie speelt de verbeelding of fantasie een grote rol.

De auteur of regisseur bouwt een eigen wereld op door zijn verbeelding te mengen met gegevens uit de werkelijkheid.

Bij non-fictie is er geen spraken van verbeelding of fantasie.

De auteur gebruikt enkel de gegevens die controleerbaar zijn en die op dat moment zekerheid aanvaard worden.

1. tekst doel (waarom is de tekst geschreven?) 

2.  tekst soort  ( Dit noemje....) 

3. Tekst vormen(voorbeeld)

1. informatie door spelen->

2. een informatieve tekst->

3. een kranten artikel, een schoolboek, een bijsluiter ...

1. iemand leuke of spannende moment bezorgen.->

2. Een ontspannende tekst.->

3. Een jeugdboek, een stripverhaal, een cartoon ...

1. iemand aansporen tot iets. ->

2. Een activerend tekst. ->

3. een uitnodiging, een folder, een advertentie ...

1. Iemand van idee laten veranderen.->

2. een overtuigende tekst.->

3. Een artikel, een pamflet, een affiche ...

1. Iemand beïnvloeden in zijn gevoelens.->

2. Een emotieve tekst. ->

3. Een gedicht, een afscheidsbrief, een foto ..  

Met fictie (Latijn: fictio, "vorming") worden die teksten of gedachtegangen aangeduid, waarvan het verhaal zich hoofdzakelijk in de fantasie van de auteur of lezer afspeelt, doordat in de verbeelding informatie wordt geassocieerd die niet op de realiteit gebaseerd is. Dit in tegenstelling tot de non-fictie, die op de werkelijkheid berust.

Met name romans en novellen worden beschouwd als fictie, ook als ze deels op ware feiten berusten (in het laatste geval spreekt men ook wel van faction).

Typische fictiegenres zijn sciencefiction, horror en fantasy.

Met non-fictie (ook: non-fiction) worden informatieve teksten of beelden aangeduid, die hoofdzakelijk op de werkelijkheid betrekking hebben. Dit in tegenstelling tot fictie, dat zich afspeelt in de fantasie van de maker van de teksten of beelden. Onder "werkelijkheid" wordt in dit verband verstaan wat de maker als werkelijkheid beschouwt. Zo worden religieuze werken als de Bijbel en de Koran in het algemeen als non-fictie beschouwd, ook al zullen lezers die niet het christendom respectievelijk de islam aanhangen, een deel van de in deze boeken beschreven gebeurtenissen als verzinsels beschouwen.

Een ander kenmerk van non-fictie is dat het voornamelijk dient om informatie over te dragen. Zo zal een historische roman, die in zekere zin op de werkelijkheid betrekking heeft in het algemeen bij de fictie worden ingedeeld, terwijl een geschiedenisboek waarin ook vermoedens en speculaties staan bij de non-fictie wordt ingedeeld. Belangrijk is in dit verband ook het onderscheid tussen gewone romans en "non-fictieve romans". Bij deze laatste is het verhaal gedeeltelijk verzonnen en gedeeltelijk op ware gebeurtenissen gebaseerd. Vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn er veel van dit soort romans geschreven. Een bekend voorbeeld is In koelen bloede van Truman Capote.

. 

Reacties (11) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
het is zeer intressant
goede artikel
leuk bedacht
blijf zo doordoen
blif zo goed schrijven
heel goed!