Het Hiernamaals volgens de Islam

De islam is een monotheïstische religie en behoort tot de drie zogenaamde Abrahamitische godsdiensten. Zowel de islam, het christendom als het judaïsme beschouwen Abraham namelijk als de aartsvader. Mohammed was volgens de islam de laatste profeet uit het geslacht van Abraham. In 610 werd hij tijdens het mediteren door aartsen...
13
7
Public

Het Hiernamaals volgens het Christendom

Het christendom is een monotheïstische religie, dat wil zeggen dat slechts één God wordt aanbeden. Deze God bestaat als een drie-eenheid (de vader, de zoon – Jezus – en de heilige geest). Het christendom wordt – samen met het judaïsme en de islam – ook wel gezien als een sociologische godsdienst. Dat wil vooral zegge...
11
6
Public

Het Hiernamaals volgens het Judaïsme

Het joodse geloof blijft op zijn zachtst gezegd vaag over het leven direct na de dood. Wellicht komt dit, omdat het judaïsme zich vooral bezighoudt met de relatie tussen gelovigen en Jahweh in het hier en nu. Zowel de heilige geschriften van de Torah (eerste vijf boeken van de Tenach oftewel het Oude Testament) als van de Talmo...
12
5
Public

Het Hiernamaals volgens het Japanse Shintoïsme

Het shintoïsme of shinto is een aparte geloofsovertuiging, die vrijwel alleen in Japan wordt aangehangen en niet eenvoudig is in te delen. Het woord 'shinto' is ontstaan vanuit twee Chinese karakters, maar is nu een Japanse term, die 'de weg van de goden' betekent. Hoe oud is het shintoïsme? Shinto stamt waarschijnlijk nog af ...
12
6
Public

Het Hiernamaals volgens het Boeddhisme

In het boeddhisme zijn karma en reïncarnatie belangrijke begrippen. Met karma wordt in het dagelijks gebruik meestal bedoeld dat ons bewustzijn - al onze handelingen, alles wat we doen, denken of zeggen - weer bij ons zelf zal terugkomen. Iemands bewustzijn en karma op het moment van de dood is bepalend voor de volgende incarna...
11
3
Public

Het Hiernamaals volgens het Hindoeïsme

Het hindoeïsme wordt wel de oudste religie ter wereld genoemd. Sommigen refereren er aan als de Sanātana Dharma, de 'eeuwige wet' of de 'eeuwige weg', die er al was voor het bestaan van de mens. Het hindoeïsme beschrijft de eeuwige regels, waaraan de mens zich dient te houden, onder meer eerlijkheid, geduld, verdraagzaamheid,...
12
5
Public

Het Hiernamaals volgens de Oude Chinezen

Het Chinese concept van het Hiernamaals is lange tijd een combinatie van het Taoïsme, het Confucianisme en het Boeddhisme geweest. Links: drie van de tien heersers van de hel. Deze religieuze stromingen hebben (vòòr het communisme) in de Chinese samenleving een grote invloed gehad op het dagelijks leven, op de voorstelling va...
10
6
Public

Het Hiernamaals volgens de Noormannen

De Noormannen waren de bewoners van Scandinavië, te weten Zuid-Noorwegen, Zweden en Denemarken. De Noormannen waren in de vroege middeleeuwen van een grote betekenis in Europa door hun expansiedrift over zee, waardoor zij alom werden gevreesd. Noormannen of Vikingen? De Noormannen staan ook wel bekend als de Vikingen. Op IJslan...
11
4
Public

Het Hiernamaals volgens de Kelten

De Kelten waren een oude beschaving, die waarschijnlijk al vanaf de prehistorie, maar zeker in het ijzertijdperk grote delen van Noord-, Midden- en West-Europa bevolkten. De ijzertijd volgde op de bronstijd en geeft aan wanneer de mens in deze regio begon met het extraheren van ijzer uit erts en het smeden van ijzeren voorwerpen...
13
6
Public