Het hart van uw zoon voorbereiden

Laat de jongen in zijn vader iemand ontdekken die niet bekritiseert - of het nu de jongen zelf is, of leiders van de kerk, of onderwijzers, of buren, of zelfs zijn eigen vrouw. Ja, in het bijzonder de moeder van de jongen. Er zijn weinig dingen die een vader aan zijn zoon kan geven die zoveel waard zijn als te weten dat hij van ...

De Heer verwacht rechtvaardigheid

In deze hachelijke, maar uitermate belangrijke tijd, is over de wereld een algemene toestand van goddeloosheid gekomen. Toch kunnen wij, te midden van alle beroering om ons heen, vrede in ons hart hebben. Wij zijn rijkelijk gezegend en hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Bij het overdenken van deze zaken, schieten mij de vol...

Gevangen in een vicieuze cirkel

Hoewel er geen enkelvoudig antwoord is op iedere situatie, kan het begrijpen van de volgende beginselen en richtlijnen nuttig zijn. Aanvankelijk kan iemand om verschillende redenen alcohol proberen, zoals - nieuwsgierigheid, opstandigheid, druk van de groep, beïnvloeding door foute vrienden, televisie, radio, tijdschriften, kra...

De zintuigen afgestompt

De vrije meningsuiting vormt een onmisbaar onderdeel van het eeuwige beginsel van de vrije wil, dat dient te worden bewaard en beschermd, maar ik weet ook hoe vrijheid van spreken door bepaalde krachten in de samenleving wordt misbruikt om te verlagen ofte onteren, hetgeen neerkomt op perversie en verslaving. Omdat ik er een ope...

Verslaving of vrijheid

Uit een schijnbaar onbelangrijk experiment kan een vicieuze cirkel ontstaan. Op experimenteren volgt gewoonte. Op gewoonte volgt afhankelijkheid. Op afhankelijkheid volgt verslaving. Het krijgt ons 'geleidelijkaan' in zijn greep. De verslavende boeien van de gewoonte zijn zo onopvallend dat ze niet opgemerkt worden, totdat ze te...

Het bedrog van samenspannende mensen

We moeten ons bewust zijn van het feit, dat één van de sterkste machten, die Satan gebruikt om onze reine levenswijze te vernietigen, het bedrog van samenspannende mensen is. Terwijl listige mensen over de gehele wereld alcoholische dranken produceren en verkopen tot een hoeveelheid van miljoenen liters en tegen een winst, die...

Wie Mijn geboden onderhoudt

Wanneer u de geboden van God onderhoudt, bemint u Hem en kan Hij Zichzelf aan u openbaren. En Hij zal Zich altijd openbaren aan hen die Hem willen horen. Hij zal niet blijven zwijgen of Zich afwenden, want Hij heeft u lief en zou niets liever willen dan u te kunnen aanspreken, tweegesprekken met u te voeren en zo Zichzelf aan u ...

Fysieke prikkeling en verlaging

De mens heeft twee scheppers, zijn God en hijzelf. De eerste Schepper voorziet hem van de ruwe materialen voor zijn leven — de wetten en de conformiteit aan die wet, waarmee hij van dat leven kan maken wat hij wil. De tweede schepper — hij zelf — beschikt over wonderbaarlijke vermogens die hij zich zelf nauwelijks realisee...

De Kerk streeft om het huiselijk milieu te verbeteren

Jaarlijks zijn vier miljoen Nederlanders het slachtoffer van een misdrijf. Dat is 25 % van de totale bevolking. De zwaarte en de impact van het misdrijf verschilt enorm. Bij slachtoffers van misdrijven moet je denken aan slachtoffers van geweld, seksueel misbruik, diefstal, oplichting of zelfs moord. Bij de lichtere misdaden kun...