Huurrecht Advocaat helpt

Huur gerelateerde problemen? Huurrecht advocaat helpt. Het huren van een woning, bedrijfspand of stuk grond gaat vaak goed, maar helaas kan het ook voorkomen dat er problemen ontstaan tussen huurder en verhuurder. Heeft u een huur gerelateerd probleem als huurder of verhuurder en komt u er samen niet meer uit? Dan kunt u gebruik...

Bouwrecht

Bouwrecht, belangrijker dan u denkt Bij de rechtenstudie wordt onderwezen op veel rechtsgebieden. De meest gedoceerde vakken zijn: staatsrecht, zakenrecht, strafrecht, bestuursrecht, en subvakken als arbeidsrecht en huurrecht. Recht van Bouw Opvallend genoeg komt het zelden voor dat bouwrecht onderwezen wordt. Dat is opvallend o...

Ontslag op staande voet. Wat wijzigt er?

Wijzigingen ‘ontslag op staande voet’ per 1 juli 2015 In het ontslagrecht gaat na 1 juli 2015 als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid veel veranderen. Belangrijke wijzigingen betreffen de verplichte ontslagroute ( ontslag via het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag en via de kantonrechter voor andere ontslagredenen ) en de i...

Transitievergoeding

De transitievergoeding, een nieuw fenomeen Er is vele jaren gedebatteerd over het ontslagrecht. Ontslag zou voor werkgevers te duur en te moeilijk zijn. De wetgever heeft nu een wet aangenomen die de kosten van ontslag voor werkgevers moet beperken. Die wet heeft de Wet Werk en Zekerheid. Eén van de belangrijkste onderdelen van...

Ontslag met wederzijds goedvinden

De voor en nadelen van ontslag met wederzijds goedvinden Ontslag. In tijden van crisis komt het steeds vaker voor. Een drama, of nieuwe kansen? In ieder geval is het zaak er zo voordelig mogelijk uit te springen bij ontslag. Is het in dat verband altijd verstandig je te verzetten tegen ontslag? Of kan je beter gaan voor een onts...

Ontslag bij ziekte

Ontslag bij ziekte - kan dat? Om met de deur in huis te vallen: Neen, tijdens de eerste 2 jaar ziek zijn geldt een ontslagverbod: de werknemer geniet ontslagbescherming. Is de ontslagbescherming tijdens ziek zijn 100%? In beginsel kunt u dus niet worden ontslagen als u ziek bent. Op dit beginsel bij ontslag en ziekte bestaan ech...

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag. Hoe werkt dat?

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag Het is tegenwoordig mogelijk een arbeidsovereenkomst met behoud van ww-rechten te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst! Dit is een goede oplossing indien werkgever en werknemer niet willen procederen over een ontslag. Men spreekt dan over ‘ontslag met wederzijds goedvi...

Ontslagbrief ontvangen?

Ontslagbrief of ontslagvoorstel ontvangen? Wat te doen? Je gaat graag naar je werk en hebt leuke collega's. Maar volkomen onverwacht ontvang je een ontslagbrief van je werkgever. De baas stelt dat het economisch slecht gaat met het bedrijf, of hij is niet tevreden over je functioneren. Een domper! Kan dat zomaar? Is het ontslag ...

Het ontslagverbod bij ontslag

Ontslagen worden is vervelend. Helemaal als ontslag dreigt als je ziek bent of zwanger. Je vindt dan immers minder snel ander werk. Gelukkig heeft de wetgever er voor gekozen sommige groepen extra te beschermen tegen ontslag. Dat gaat via het zogeheten 'ontslagverbod'. Het ontslagverbod geldt bijvoorbeeld voor leden van de OR (o...