Ontslagrecht: Wat wil het nieuwe kabinet wijzigen (2017)?

Vandaag is het regeerakkoord 2017 gepresenteerd. Het nieuwe kabinet voert daarin plannen op om het arbeidsrecht op punten aan te passen. Dit in navolging op de grote wijzigingen in het ontslagrecht die in 2015 zijn doorgevoerd. Het gaat, zoals het er nu uitziet, vooral om de volgende punten. 1. Er mag weer een keten van tijdelij...

De ontslagvergoeding in een vaststellingsovereenkomst

Wanneer een werkgever besluit het dienstverband met een werknemer te beëindigen, kan dat op verschillende manieren plaatsvinden. In de praktijk is de meest voorkomende wijze van beëindiging met wederzijds goedvinden. De werknemer stemt dan, onder voorwaarden, in met ontslag. De gemaakte beëindigingsafspraken worden vastgelegd...

WW bij ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende juridische manieren eindigen. Of de werknemer aanspraak kan maken, hangt mede af van de wijze waarop het ontslag tot stand gekomen is. Hieronder volgt een puntsgewijs overzicht: 1. Beëindiging met wederzijds goedvinden door een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. ...

Vaststellingsovereenkomst onder de nieuwe ontslagwet

Met de invoering van de WWZ is het ontslagrecht per 1 juli 2015 ingrijpend gewijzigd. In de praktijk is de meest gebruikte manier van beëindiging van vaste arbeidsovereenkomsten nog altijd een vaststellingsovereenkomst. Daarmee maken partijen in goed overleg afspraken over de datum dat de arbeidsovereenkomst eindigt en de voorw...

Ontslag op staande voet onder het nieuwe ontslagrecht

In juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. In dit artikel behandel ik de gevolgen voor ontslag op staande voet. De wettelijke vereisten voor ontslag op staande voet zijn de volgende: Aanwezigheid van een dringende reden - dat is een ernstige omstandigheid die maakt dat niet van de werkgever verlangd kan worden het di...