Plezier tijdens bewegingsonderwijs

Leerkracht interventies om het plezier tijdens beweginsonderwijs te optimaliseren Vanuit de literatuur worden er verschillende handvatten gegeven om plezier in bewegen te optimaliseren. Betekenisvol bewegen Van Oers (2007) schrijft over betekenisvol bewegen; Aan de ene kant kan dat door de bewegingsbehoefte in de (spel)activitei...

Plezier versus prestatie in het bewegingsonderwijs

Plezier & prestatie Van Oers (2007) schrijft dat de gangbare praktijk van het bewegingsonderwijs veel zou winnen met de versterking van de pedagogische benadering van het bewegen. Dat betekent onder andere dat in de beoordeling het plezier en de durf van het bewegen zwaarder moeten wegen dan nu vaak het geval is, waar de per...

Motoriek en hoogbegaafdheid

Recensie geschreven over het artikelHoogbegaafde kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand - Oefentherapie Cesar kan uitkomst bieden - Auteurs: Mignon Biesta - Detti Steeman Hoogbegaafde kinderen Kinderen leren spelenderwijs motorische vaardigheden. Spel en het beleven van plezier centraal. Er wordt in het artikel aan...

Help! Mijn leerling heeft dyslexie

In mijn klas (groep drie) pas ik interventies toe op het gebied van leren lezen wanneer er sprake is (of een vermoeden) van dyslexie. Invented spelling; Ik wil X geregeld opdrachten geven, waarin hij zelf een kort verhaal of tekst schrijft mag schrijven. Hierbij wil ik afwisselen met gerichte opdrachten en vrije opdrachten. Lett...

Eentalig of meertalig onderwijs?

Héél lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal. Zij leefden toen lang en gelukkig. Tot zover het sprookje dat enerzijds heel kort is, anderzijds te mooi om waar te kunnen zijn. In het Oude Testament lezen we dat de ééntalige mensen besloten een toren te bouwen waardoor ze rechtstreeks met God konden communiceren. God zo...

Pedagogisch klimaat in de klas

Welke factoren spelen een rol in het ontstaan en behouden van een goed pedagogische klimaat in de klas? Vandaag de dag wordt er met het begrip ‘pedagogisch klimaat’ maar heen en weer geslingerd. Maar weten we eigenlijk wel wat dit begrip allemaal omvat? Laat we daarom eerst eens gaan kijken wat het woordenboek hiervan zegt; ...

Hoogbegaafdheid in de klas

In het "Handboek Hoogbegaafdheid" (Van Gerven, 2009) heb ik het volgende gelezen:'Het zal bekend zijn dat hoogbegaafden veel en gedetailleerd waarnemen, informatie snel verwerken en originele verbindingen leggen. Ook beschikken zij over een goed geheugen'. M. Kooijman (2005) schrijft:'Een hoogbegaafde is een snelle en slimme den...

Woordenschat in de klas

Woordenschat Ik heb aan mijn collega’s gevraagd hoe zij met woordenschat in de klas bezig zijn. Hieruit kwam vooral naar voren dat ze de opdrachten uit de methode ‘ Taalactief’ gebruiken. Om woordenschat te toetsen gebruiken ze de CITO toets van woordenschat. Een collega uit de middenbouw gaf aan dat deze toets voor veel l...

Faalangst in de gymzaal

Groep 4 is op weg naar de gymles. De kinderen lopen gezellig kletsend in een keurige rij over de stoep. De leerkracht maakt hier en daar een praatje. “Juf, ik voel me niet zo lekker. Ik weet niet of ik wel mee kan doen met gym.” Een jongen uit de klas kijkt met een moeilijk gezicht naar de leerkracht. “Nou, ga het eerst ma...