De 10 vuistregels voor fatsoen

Ik wilde dit eigenlijk in het rijtje Maatschappij neer zetten, maar helaas die is er niet!! Voor de duidelijkheid voor iedereen, ik hoop dat wij hier allemaal, jong en oud, respect voor kunnen tonen en het zo nu en dan toch even in acht nemen. Normen en waarden: het zijn er zoveel!! Als ik met jou praat, dan kijk ik jou aan en d...