Met goed oppassen op je tas ben je nog geen racist

Volgens Van Dale is ras een biologisch begrip. Raciale kenmerken zijn aangeboren en genetisch overdraagbaar. Racisme, zo staat in Van Dale, is de theorie die de superioriteit van een bepaald ras verkondigt, dan wel discriminatie op grond van iemands ras. Wie zich daaraan schuldig maakt, pleegt een verwerpelijke daad. Racisme, in...

De macht en het gezag van bovennatuurlijke verschijnselen

De mensen die veronderstellen dat de mens van nature goed is en door de beschaving is bedorven, worden steeds talrijker. Toch heeft de beschaving veel gezondheid, rijkdom en veiligheid opgeleverd. Zij nemen Rousseau, die in een tijd leefde waarin de meeste mensen arm, hongerig, ziek en ongelukkig waren, als voorbeeld. Hij wist n...

We moeten zijn liefde en zorg in elk opzicht waard zijn

Het aantal mensen die vinden dat we niet autonomie (1), maar juist kwetsbaarheid het uitgangspunt moeten maken van een alternatief en positief verhaal is groeiende. Een belangrijk thema voor haar is 'precariteit' (2). Het gaat in eerste instantie om die bevolkingsgroepen die lijden onder afbrokkelende sociale en economische vang...

De cultuur naleven die met deze visie gepaard gaat

Of je nu vrijwel nooit verliefd wordt, of deze dwaze geestestoestand u juist behoorlijk vaak bedwelmd, het woord 'verliefd' zegt het al, dan bent u ver van de liefde verwijderd. Verliefdheid zou je een onvrijwillige vorm van ziek worden kunnen noemen, een dronkenschap zonder enig stimulerend middel, gratis, maar onbeheersbaar, j...

De begroeting van de Heer waardig zijn

Ieder mens maakt nare dingen mee. Dat hoort bij het leven. Meestal verdwijnt zo'n nare gebeurtenis na verloop van tijd weer uit je gedachten. Maar sommige ervaringen zijn zo schokkend dat je ze moeilijk kunt vergeten. Dat geldt bijvoorbeeld voor een ernstig verkeersongeluk, een overval, mishandeling of seksueel geweld. Oorlogsve...

Altijd het halflege deel? Ik heb méér dan het hele

'Fear of missing out' (FOMO) is het voortdurende gevoel dat je in een enorme snoepwinkel staat met slechts een kwartje op zak; zo omschrijft naamgever Dan Herman het. Deze Israëlische marketingstrateeg muntte de term in 1996 toen hij het had over consumenten die zich uitsluitend richten op het lege deel van een halfvol glas. Hi...

Beter af zijn dan het onbenullige wereldse gekrakeel

Er zijn mensen die denken dat zij in de praktijk gemakkelijker kunnen vaststellen dat een bepaalde gedachte bij de ander níét waar is, dan om te weten of deze wél waar is. Maar belangrijker is het volgens hen, dat het waarheidscriterium alleen opgaat voor beweringen over feiten, en dat normatieve uitspraken zoals 'ik moet', o...

Iedereen denkt nu dat ik contra-feitelijk denk

Nu ik ouder geworden ben blijf ik vasthouden aan wat ik al zeker weet. Ik heb wel spijt gehad van dingen in het verleden en heb geconstateerd dat dit een krachtige emotie kan zijn, maar ik heb ermee leren omgaan omdat ik de achter liggende psychologie ervan ben gaan begrijpen. Mijn spijt bestond hoofdzakelijk uit negatieve gevoe...

Dit alles maakt mij onbezorgd voor de toekomst

Hoe vaak ben jij bezig met de dagelijkse 'verplichtingen'? Welke dromen liggen bij jou nog ergens te wachten om in vervulling te gaan? Een waardevol leven willen we allemaal en tegelijkertijd zijn we druk met zaken die we, als het erop aankomt, niet écht waardevol vinden. Een teken dat je nog niet vervulde dromen hebt liggen en...

Het coronavirus is slechts een oefening

Nederlanders voelen zich minder gelukkig sinds de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO), het geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 71 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat de uitbraak van het coronavirus zijn leven negatief hee...

Daarnaast ben ik eeuwig ik kan niet dood

Angst is een goedbedoeld trucje van ons brein om ons veilig te houden. Het klinkt stoer als je zegt dat je nergens bang voor bent, maar feitelijk is dat onverstandig. Sommige situaties kun je maar beter eng vinden en daar voor uit de weg gaan, anders zouden we doodleuk in het donker door ongure buurten gaan lopen, in rammelende ...

Al mijn beproevingen waren voor mijn bestwil

Er is een moment in mijn leven geweest dat ik, zonder mij hiervan bewust te zijn geweest, een hele lichte beroerte moet hebben gehad. Ik kan namelijk niet meer twee dingen tegelijkertijd. TV kijken en praten komt niet meer van de grond. Lopen en tegelijk aan iets anders denken, ik kan het niet meer, want dan struikel ik over mij...

Wij houden ons gelukkig, blij en exact aan die afspraak

Nepnieuws of fake news is desinformatie verhuld als nieuws, die verspreid wordt via websites, sociale media en traditionele media, met als doel het maken van winst, het beïnvloeden van de publieke opinie en ook de politiek. Drogredenen spelen in op mijn intuïtieve neiging, waar door ik mij er vaak niet van bewust ben, terwijl ...

Daar kan een werelddieet niet aan tippen

De laatste voedingsmode, het paleo-dieet, zweert bij alle dagen biefstuk - net als de jagers uit de oertijd aten. Anderen vinden dit een ongepaste 'Paleo fantasy.' Zij vinden dat ons oerdieet helemaal afhing van waar we woonden. Aan zee aten mensen vooral vis. In het binnenland stond waarschijnlijk wel geregeld vlees op tafel, m...

Dit is mijn metafoor voor leven, geluk en dood

Hij wandelde met zijn kleinzoon van 5 jaar in het bos. Ze kletsten samen over kabouters en trollen die in donkere stille bossen wonen, maar, zo verzekerde zijn kleinzoon hem, ze bestaan heus niet! Na een tijdje moesten ze tegelijkertijd plassen. Ze verlieten het pad en gingen op een dik bladerdek naast elkaar staan. Hij vergewis...

Bij ons staan de kinderen op de eerste plaats

Het komt wel eens voor dat op social media scheldwoorden voorbij komen van mensen die hun emoties bijzonder slecht in bedwang kunnen houden. Zij kunnen in dergelijke situaties kennelijk niet hun persoonlijke situatie, woede of angsten buiten beschouwing laten, want als zij dat wel zouden kunnen dan komen zij in een veel rustiger...

Een goede gezondheid maakt een beter en gelukkig mens

Vele deskundigen geven een hele reeks voeding adviezen, zoals "Mijd alles wat wit is." Wit brood, witte pasta, koekjes.. al die "snelle koolhydraten" blijken keer op keer je bloedsuikerspiegel omhoog te jagen, ja, dat de gemiddelde bloedsuikerwaarde een sterke voorspellende waarde heeft voor je levensverwachting. Gelukkig spreek...

Ik blijf ook in de molen om zoals Hem te worden

De groep mensen die vinden dat politiek weer moet gaan over concrete zaken is groeiende. Ze hebben daar een naam voor bedacht die de nieuwe vorm van betrokken politiek op het oog heeft: Dingpolitiek. De term mag nieuw zijn, maar zij willen juist terug naar een meer oorspronkelijke betekenis van politiek, want die hield in dat ee...