Cursus 4 'Het lezen van gedichten' Samenvatting/begrippenlijst Boek: Laagland literatuur & lezer Klas: VWO/HAVO §1: Presentatie Een gedicht herken je aan: Presentatie Wit van de pagina Een gedicht bestaat uit versregels. Strofe: Groepje bij elkaar horende versregels. Witregels: De scheiding tussen strofen. Horizontale gedic...
6
1
Public
door H_justin
27/01/2014 19:45
Curus 1 'Literatuur en lezer' Samenvatting/begrippenlijst Boek: Laagland literatuur & lezer Klas: VWO §1: Lezers Lezersreactie: Het effect dat je krijgt bij het lezen van een tekst. Leesmotivatie: De reden om te lezen. Identificatie (of inleving): Het herkennen of inleven van de lezer in een tekst. Literaire voorkeur (of sm...
3
0
Public
door H_justin
11/10/2013 13:55
Curus 2 'Het lezen van verhalen' Samenvatting/begrippenlijst Boek: Laagland literatuur & lezer Klas: VWO §1: Waarover wordt verteld? Verhalende tekst: Een tekst die bestaat uit een aantal in zinnen weergeven gebeurtenissen. Als lezer leg je hier verbanden tussen. Personages: Degene die in het verhaal voorkomen en verbonden ...
5
2
Public
door H_justin
11/10/2013 13:52
Cursus 8 'Voorgeschiedenis en middeleeuwen' Samenvatting/begrippenlijst Boek: Laagland literatuur & lezer Klas: VWO §1: Historische context Overgang van Romeinse oudheid naar Middeleeuwen: Latijn geen spreektaal meer. Kerstening van het Christendom. West-Europa werd rooms-katholiek. Nederland en België werden in de middele...
2
0
Public
door H_justin
11/10/2013 13:52
Curcus 9 'Zestiende en zeventiende eeuw' Samenvatting/begrippenlijst Boek: Laagland literatuur & lezer Klas: VWO §1: Histortische context In de hervorming (letterlijke vertaling: veranderen/verbeteren) ontstond onrust tussen de burgerij en de geestelijkheid. Maarten Luther en Johannes Calvijn zijn grote voorbeelden die zich...
5
0
Public
door H_justin
11/10/2013 13:51
Cursus 10 'Achttiende eeuw' Samenvatting/begrippenlijst Boek: Laagland literatuur & lezer Klas: VWO §1: Historische context Nadat Amerika in de 17de eeuw onafhankelijk was geworden wou de burgerij in Europa meer invloed op het bestuur. 18de eeuw: Frankrijk was absolutistisch. (= een vorst is de baas in een land en hoeft zic...
4
1
Public
door H_justin
11/10/2013 13:48