VVD TEGEN MEER 'BUITENLANDERS'; UIT TELESKOOP MAGAZINE

UIT TELESKOOP MAGAZINE.DE VVD (Liberale Volkspartij) komt met een plan, om 'buitenlanders', asielzoekers, vluchtelingen tegen te houden ons land nog binnen te komen. Dat heet in normaal Nederlands 'ontmoedigingsbeleid'. Zij 'horen er niet meer bij'. Welk een arrogantie en zelfingenomenheid, en welk een onrechtvaardigheid! Ik zou...
3
23
Public

Titel NEDERLAND GLIJDT POLITIEK EN ECONOMISCH AF...!TELESKOOP (INTERNET)MAGAZINE APRIL 2014

TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE APRIL 2014 NEDERLAND GLIJDT POLITIEK EN ECONOMISCH AF...! Bij de laatste (gemeenteraads)verkiezingen op 19 maart j.l. heeft nog maar 50% in min of meerdere mate vertrouwen getoond in de Haagse politiek, politiek van opportunisme, hypocrisie en korte termijn, de waan van de dag. Maar ook in Europa da...
0
0
Public