Bruto- en nettoloon. hoe zit dat nou?

Type een korte omschrijving over uw artikel Een werknemer verdient het brutoloon, maar krijgt het nettoloon uitbetaald. De werkgever moet een bedrag inhouden op het brutoloon van de werknemers. Dat bedrag bestaat uit de loonheffing en uit enkele sociale premies. De werkgever moet het bedrag dat hij inhoudt, afdragen aan de belas...