De verdwijning van het Plazillamuizendorp...

Tijdens een hilarisch spelletje verstoppetje, waarbij alle muizen zich kundig hadden weten te verstoppen in het rond het dorp welig groeiende struikgewas, kwam er een grote boze dier die het hele dorp met de grond gelijkmaakte. Alle muizen waren verschrikkelijk ontdaan en jammerden luidkeels om de 'schepper' van hun wilde dorpsv...
19
32
Public