Martin luther king

wie was Martin Luther King? Martin Luther King jr. ,oorspronkelijk Micheal Luther King jr. is geboren in Atlanta (Georgia) op 15 januari 1929 en overleden (vermoord) in Memphis ( Tennessee ) op 4 april 1964. Martin Luther King was een belangrijke dominee in Amerika. populariteit Wat was Martin Luther King voor een man? Martin Lu...