De drie geschenken

Matteüs heeft in zijn eerste hoofdstuk aangetoond dat Jezus Christus de Zoon van David is. (Matteüs 1:1, 6.) Dan schrijft hij in hoofdstuk twee over het bezoek van de heidense wijzen die kwamen om Hem te huldigen. Dit herinnert ons aan een gebeurtenis in het Oude Testament, waarbij de zoon van David (Salomo) met geschenken wor...

De weerstand tegen de Heer

Wat een groot verschil is er tussen de wijzen enerzijds, en Herodes en de godsdienstige leiders te Jeruzalem anderzijds. De motieven van Herodes om de geboren Koning van de Joden te doden (Matteüs 2:2), waren van politieke aard. Hij was bang voor een troonpretendent. Herodes stond hierom bekend. Hij heeft zelfs zijn eigen zonen...

De ster

De wijzen zijn uit het oosten vertrokken na het zien van een ster, die zij 'Zijn ster' noemden, nl. van de geboren Koning van de Joden (Matteüs 2:2). Voor hen was het kennelijk helemaal duidelijk dat het verschijnen van de ster betekende dat de langverwachte Koning van de Joden geboren was. Daar zijn twee verklaringen voor. Ten...

Maria naar Elizabeth

Maria maakte zich reisvaardig en kwam in het huis van Zacharia en groette haar bloedverwante, Elizabeth. Dit was aanleiding voor de wonderlijke hulde die het ongeboren kind, het kind van Elizabeth bracht aan haar, de voorbestemde moeder van de Messias, ter ere van de Messias. Het gevolg was dat Elizabeth, vervuld met de Heilige ...

Het Kind van Maria

Het woord teknon betekent vooral een kind 'als een product van ouders'. Echtparen hebben wel of niet kinderen voortgebracht. (Zie bijvoorbeeld Matteüs 10:21; 21:28; Handelingen 7:5.) In die betekenis blijft ook een volwassene het 'kind' van zijn ouders. Dit woord, dat dus allereerst verwantschap aanduidt, wordt ook gebruikt om ...

Maria en Jozef

In matteús 1:18-25 kunnen wij lezen dat Maria en Jozef niet met elkaar getrouwd waren maar onder de strengste voorwaarden met elkaar verloofd waren. Maria werd in werkelijkheid als de vrouw van Jozef beschouwd en ontrouw van haar kant gedurende de verlovingstijd kon met de dood bestraft worden. (Deuteronomium 22:23-24.) Geduren...