Hoofdpijn

Hoofdpijn Er zijn meerdere soorten hoofdpijn bekent, maar de meest voorkomende zijn migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn en cervicogene hoofdpijn.Migraine,komt het meeste voor tussen de 25 en 55 jaar. Daarbij heeft ook nog +/- 94% van de patiënten last van spanningshoofdpijn. Als oorzaken/risicofactoren worden genoemd...
2
0
Public

Hyperventilatie

Hyperventilatie Een soort syndroom. Het is een uiting van spanningen, een normale reactie op woede en/of angst. Een onderdeel van de “flight or fight” reactie. Er ontstaat een respiratoire alkalose (te hoge pH waarde (<7)). De pH waarde wordt basisch en zorgt vervolgens voor de functionele stoornissen die ontstaan. Oorzaa...
3
2
Public

Pijn zonder schade

In het begin kunnen pijn en pijngedrag een logisch gevolg van de weefselschade zijn. Later kan de feedback uit de omgeving de regie geheel overnemen. Pijn en pijngedrag is dus erg afhankelijk van de feedback die de patiënt uit zijn omgeving krijgt op zijn of haar gedrag op de pijn. Pijn “een onplezierige sensatie en een emoti...
4
1
Public

Zweepslag

"Een Zweepslag, de oorzaken, 'wat te doen' en herstel" Zweepslag Een grote of kleine scheur in een spier die het meest voorkomt in de kuit. De kuit bestaat uit 2 grote spieren. De Musculus Gastrocnemius (oppervlakkig en 2 koppig) en de Musculus Soleus (diepliggend). Deze spieren komen samen en hechten zich via de Achillespees aa...
3
1
Public

Hersenbloeding / infarct

"Hoog cholesterol, roken en overgewicht risicofactoren CVA" CVA “Cerebro Vasculair Accident” Korte omschrijving: Wordt ook wel een beroerte of stroke genoemd waarbij de diagnose gesteld wordt volgens de criteria van de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie). “Als er sprake is van plotselinge ontstane klinische verschijnselen ...
2
1
Public

Ontwikkeling van het leren

"Ontwikkeling is dus vooral een gevolg van biologische rijping van het organisme en de daaruit volgende aanpassing aan de stimuli die vanuit de omgeving op het organisme inwerken" Ontwikkeling van het leren volgens Piaget. Volgens Piaget verloopt de cognitieve ontwikkeling in een aantal fasen die steeds in dezelfde volgorde optr...
6
1
Public

Communiceren met kinderen

"Uit onderzoek blijkt dat kinderen vinden dat volwassenen niet geïnteresseerd en open staan voor communicatie". Communiceren met kinderen van 4 tot 12 Uit onderzoek blijkt dat kinderen vinden dat volwassenen niet echt geïnteresseerd en open staan voor communicatie. Ouders willen vaak wel, maar dit lukt nog niet echt goed. We b...
2
1
Public

Ms

"Multiple Sclerose, een auto-immuunziekte" Multiple Sclerose MS of te wel: Multiple sclerose is een aandoening van het CZS (Centrale Zenuwstelsel) waarbij de myelineschede die om veel zenuwvezels zit op sommige plaatsen volgens een willekeurig aangediend patroon pleks gewijs wordt aangetast waardoor er verlammingsverschijnselen ...
3
2
Public

Schouderpijn na een Cva

Een pijnlijke en beperkte schouder als complicatie na een CVA. Schouderpijn na een CVA (Hemiplegische Schouderpijn (HSP)) Bij patiënten die een CVA hebben gehad en nu een hemiplegie (halfzijdige verlamming) hebben komt een pijnlijke en beperkte schouder vaak voor als complicatie. De incidentie zou tussen 16 – 84 % variëren e...
2
1
Public