Thriller: Mijn Molukse huishoudster mepte mijn huisspin dood met de Xead krant.

Thriller: Mijn Molukse huishoudster mepte mijn huisspin dood met de Xead krant. De Daad. Een harde plof dat is wat ik hoorde, waardoor mijn nieuwsgierigheid werd gewekt. Ik stak mijn hoofd door de deuropening van de keuken en daar stond Berna met de gratie van een Russische gevechtstank te grinniken met de krant nog in haar hand...
39
20
Public