Belgische Bekeerling

in 8 jaar tijd heeft Een jonge Belgische bekeerling 1000 personen bekeerd tot de Islaam!Op jonge leeftijd begon ze al de Islaam te onderzoeken en vond de antwoorden op de vragen die zij had in verband met de Islaam. Veronique Cools , Op 25jarige leeftijd is ze bekeerd en is nadien de Islaam gaan verspreiden. Eerst is ze bij haar...
0
1
Public

Een man was aan het bidden

Een Amerikaanse man was aan het bidden in de masjid (moskee) . Hij stond recht, pakte de microfoon vast en reciteerde met een gebroken stem Sorah Al Fatiha (Quran). Daarna begon hij te wenen en verliet de masjid. De Imaam achtervolgde hem en vroeg hem waarom hij zo deed. Hij vertelde dat hij twee dagen geleden bekeerd werd en ee...
0
0
Public

Het Goddelijke Oordeel Over Drugs

Wat is drugs? Er zijn verschillende manieren om te beschrijven wat drugs is. Ten eerste kunnen we kijken naar wat ze doen. Wanneer we kijken naar wat ze doen, dan hebben alle drugs gemeenschappelijk dat het stoffen zijn die de hersenen op een bepaalde manier prikkelen. Die hersen­prikkels veroorzaken op hun beurt allerlei geest...
2
0
Public

Iets verlaten omwille van Allah

Profeet Mohammad (saw) zei : "Wie kleding van lust (opvallende, om gezien te worden) verlaat omwille van Allah, Allah zal hem roepen vóór iedereen op de Dag des Oordeels en zal hem laten kleden van de kleding van Al-Imaan naar zijn keuze." [Bron:Tirmidhi] Profeet Mohammad (saw) zei :"Wie zijn lusten verlaat (d.w.z in bedwang h...
2
0
Public

Titel

In de tijd van Profeet Mohammed (saw) werd de wetgeving zo stellig ingevoerd dat, hoewel er geen politiemacht was, de criminaliteit vrijwel te verwaarlozen was. Eens klaagde een joodse burger Ali, de vierde Khalief en schoonzoon van deProfeet (saw) aan, omdat Ali hem ervan beschuldigde zijn schild gestolen te hebben. Omdat Ali n...
2
0
Public

Vluchtelingen uit Syrië

Dit is de manier hoe onze zogenaamde islamitische leiders hun hand toereiken aan de vluchtelingen uit Syrië. . Heel Triest, Op verzoek van het Westen worden alle middelen beschikbaar gesteld om de moslims aan te vallen, maar hetzelfde is niet eens denkbaar wanneer het gaat om de verdediging van hun broeders en zusters.
2
0
Public

TIP BINNEN DE OPVOEDING

Er is overgeleverd dat AbdAllah ibn Amir heeft gezegd: “Op een dag riep mijn moeder mij toen de Boodschapper van Allah, Mohamad vzmh in ons huis zat. Ze zei: ‘Kom hier, dan krijg je iets.’ De Boodschapper van Allah vzmh vroeg: ‘Wat wil je hem dan geven?’ Ze zei: ‘Ik zal hem een dadel geven.’ De Boodschapper van All...
2
0
Public

De eerste Bay’ah [verdrag] al-’Aqabah:

Het leven van de profeet Mohammad: In het 11de jaar van het begin van de Islamitische jaartelling kwam een kleine groep mensen van twee stammen; al-Aus en al hazradj uit Yatrib [Medina] naar Mekka voor handel en de bedevaart. De profeet nam deze kans waar en sprak met hen over de nieuwe religie. Hij overtuigde hen alleen 1 God t...
3
0
Public

Het karakter en gedrag van de Profeet Mohamad

De profeet was een hele mooie man. Qua uiterlijk en gedrag was hij de perfecte mens. Er zijn tal van overleveringen die hierover spreken maar ik beperk me tot een samenvatting daarvan:Het gezicht De profeet had een blanke huid, een rond gezicht en een rode blos op zijn wangen. Hij had een enorme uitstraling. Als hij glimlachtte ...
3
0
Public