Bijgeloof waar komt dit vandaan?

Geloof in Bijloof! Waar komt dit vandaan?! De term bijgeloof ok wel volksgeloof is een term voor het geloof of de overtuiging dat er bovennatuurlijke krachten zijn die invloed kunnen hebben op toekomstige ontwikkelingen. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Bijgeloof heeft vaak betrekking op voorwerpen of symbolen. Populair...
4
3
Public