Engels: Vergelijkende & overtreffende trap

Woorden met één lettergreep, krijgen -er of -est als achtervoegsel. dumb, dumber, dumbest cute, cuter, cutest Als het woord eindigt met één klinker plus één medeklinker, dan verdubbel je die medeklinker big, bigger, biggest fat, fatter, fattest slim, slimmer, slimmest Woorden met twee lettergrepen krijgen -er of -est toege...
0
0
Public

Engels: Voorzetsels: bij een plaats.

AT gebruik je bij huisnummers en gebouwen: - op nummer 14 at number 14 - op school at school - op het vliegveld at the airportON gebruik je bij wegen en oppervlaktes: - in de Rivierstraat on River Street - op de snelweg on the motorway - op de grond on the ground - op het dak on the roofIN gebruik je bij steden, provincies, land...
0
0
Public

Engels: Voorzetsels: bij tijd

AT gebruik je bij specifieke tijden: - om 4 uur at 4 o'clock - om 12.15 uur at 12.15 - in het weekend at the weekend (UK)ON gebruik je bij dagen en data: - op maandagen on Mondays - op 25 december on the 25th of December - in een weekend on a weekend (USA)IN gebruik je gedurende periodes: - in de ochtend in the morning - in juni...
0
0
Public

Engels: Tijden: Present Simple

Wanneer: gebeurtenissen die altijd gebeuren I work three days a week. Gebeurdenissen uit het verleden So I open the window, I call out his name, and guess what he says... Over de toekomst met If en/of aan en/of vertrek tijden The last bus leaves at 9.30 pm. (Dingen die je te weten bent gekomen) I hear you are getting married. Bi...
0
0
Public

Engels: Tijden: Present Perfect Continuous

wanneer: Gebeurtenissen in het verleden There you are... I've been waiting for three hours tijdelijke situaties en/of acties I've been walking all day nog niet afgelopen gebeurtenissen I've been reading your book bijv: I have been having you have been having he/she/it has been having we have been having you have been having they...
0
0
Public

Engels: Tijden: Persent Perfect

wanneer: Gebeurtenis dat lang of permanant duur My parents have lived in Nottingham all their lives. zonder bepaalde periode omlijsting She's never kissed a guy (om nieuws mee te delen) You have passed your exam Bijv: I have had you have had he/she/it has had we have had you have had they have had
0
0
Public

Engels: Tijden: Present Continous

wanneer: Nu aan de gang What are you doing? veranderingen en ontwikkelingen The number of accidents is falling rapidly. Dingen in de toekomst We're going to my sister's tomorrow. Afgelopen gebeurtenissen I've broken my leg, so I can't go on holiday Bijv: I am having you are having he/she/it is having we are having you are having...
0
0
Public

Engels: Hoofdletter gebruik

bij het eerste woord van een zin bij het persoonlijk voornaamwoord 'I' bij namen Als de namen uit meerdere woorden bestaan, krijgen ze allemaal een hoofdletter bij familierelaties, als je ze gebruikt als naam bij de namen van specifieke goden, religieuze figuren en heilige schriften als je het woord god algemeen gebruikt krijgt ...
0
0
Public

Engels: woorden samenvoegen

persoonlijk voornaamwoord en een hulpwerkwoord I am = I'm hulpwerkwoord en not are not = aren't 'wie-wat-waar' woorden en een hulpwerkwoord who will = who'll Bij ontkenningen zijn er twee mogelijkheden. She isn't She's not *Je moet uit één van de twee kiezen, want je kunt ze niet samen gebruiken: She'sn't kan niet. Samenvoegin...
0
0
Public