Houd dodenherdenking levend!

Sedert het einde van de tweede wereldoorlog is het traditiegetrouw dat de avond van vier mei wordt stilgestaan bij de gevallenen. Vaak nog jonge mannen en vrouwen,die alles gaven voor onze vrijheid. Nimmer een vrij leven gekend,maar vechten! Vaak uit angst voor eigen zijn, gedreven,niet wetend welke gruweldaden er schuil gingen ...