Het getuigenis van ooggetuigen

Bij de dood van Jezus werden zijn apostelen en discipelen met wanhoop vervuld. Ze hadden bijna drie jaar steun van Hem ontvangen en nu was Hij weg. Alleen, ontmoedigd, met een wankel geloof en wellicht bevreesd, keerden zij tot hun vroegere werkzaamheden terug. Wanneer u bedenkt dat dit ook maar gewone mensen waren en dat hun mi...

De val

Het idee van de gevallen mens in een gevallen wereld is een vreemd begrip voor bijna de gehele wereld. Wij als zendelingen moeten dit onderwerp goed kunnen weergeven anders zullen wij niet in staat zijn andere mensen de behoefte aan een verlosser te laten inzien, noch in staat zijn het vurige verlangen naar ‘Christus reddende ...

Mormonen religie

Is de Bijbel het volledige en onfeilbare woord van God? De meeste mensen die zich Christen noemen vinden dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is en dat vinden ook de leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’. Als we gaan praten over het feit dat de Bijbel het volledige woord van God is da...