De doeleinden van Seth deel 1

Ik kom hier als een (humoristisch) ‘aardig gevonden’ persoonlijkheid, met karakteristieken die, hoop ik, een beetje bij jullie aansluiten. Die karakteristieken zijn de mijne en ik ben die zegt: ik ben en toch is de Seth die jullie kennen een klein deeltje van mijn werkelijkheid, hij die stoffelijk is geweest en zich kan verp...
17
6
Public

Wat is het innerlijke zelf

Seth: “Het ego is op elk moment in dit leven een deel van het innerlijk zelf dat aan het oppervlak van de stoffelijke werkelijkheid leeft; een groep eigenschappen die het innerlijk zelf gebruikt om verschillende problemen op te lossen.” “Ieder van jullie bestaat in andere werkelijkheden en in andere dimensies en het zelf d...
7
5
Public

Het doel van ons bestaan

Seth: “Je geest verbindt zich met vlees om in het vlees een wereld van ongelooflijke rijkdom te ervaren, om een dimensionale werkelijkheid van kleuren en van vorm te scheppen. Je geest was in een biologisch lichaam geboren om een schitterend gebied van zintuiglijk bewustzijn te verrijken, om de energie te voelen die gemaakt wo...
10
3
Public

Ervaringen van de dood

Seth: “Men heeft jullie geleerd dat je uit fysische materie bent samengesteld en dat je er niet aan kunt ontkomen. Maar dat is onjuist. De fysische materie zal integreren, maar jij niet. Ik kan je verzekeren dat de dood een ander begin is. Je hebt eerder geleefd en je zult opnieuw leven, en wanneer er een eind gekomen is aan j...
8
6
Public

De betekenis van dromen door Seth

“In een droom, heb ik gezegd, kun je veel dagen ervaren terwijl er geen daarmee corresponderende hoeveelheid aan stoffelijke tijd passeert. Het lijkt alsof je in een oogwenk zeer ver reist. Welnu, verdikte geconcentreerde tijd is de tijd die door de entiteit wordt gevoeld, terwijl elke van de bestaande persoonlijkheden leeft o...
4
0
Public

De betekenis van ziekten door Seth

Seth: “Wanneer je in je vinger snijdt, is dat geen ongeval. Wanneer jij je teen stoot, is dat geen ongelukje. Wanneer je griep krijgt of last van een virus, is dat niet toevallig. Wanneer je een chronische lichamelijke moeilijkheid hebt, is dat geen incident. Wanneer je creatief bent, is dat niet toevallig. Wanneer je goed nie...
15
4
Public

Het ego

Seth: “Het ego is een jaloerse God en het wil dat zijn belangen worden gediend. Het wil geen enkele dimensionale werkelijkheid toelaten, met uitzondering van een werkelijkheid waarin het zich behaaglijk voelt en die het kan begrijpen. Het was bedoeld als hulp, maar het werd een tiran. Toch is het ook soepeler en meer bereid to...
12
3
Public

Reïncarnatie en vorige levens

Seth: “Je bent niet een van de vorige zelven, hoewel ze zeker een onderdeel van de geschiedenis van je wezen vormen. Zij zijn zichzelf in hun eigen ruimte en tijd. Je bent daarom even verschillend van die gereïncarneerde zelven als van je ouders, hoewel je bepaalde achtergronden en eigenschappen deelt. Dus, je kunt theoretisc...
19
5
Public

Verleden, heden, toekomst

Seth: “Jullie perceptie van ruimte en tijd wordt bepaald door jullie neurologische structuur. De camouflage is zo slim uitgevoerd en door het innerlijk zelf gecreëerd, dat jullie verplicht zijn je aandacht te richten op de stoffelijke werkelijkheid die gecreëerd is.” “Tijd, zoals jullie die ervaren, is een illusie die ve...
15
4
Public