De Samenstelling van een Romeins Legioen

Elk volk in de buurt van het Romeinse Rijk beefde van angst voor het Romeinse legioen. Lees hier waarom deze vechtmachine zo gevreesd werd. Zoals jullie misschien in mijn andere artikels gelezen hebben, zijn de Romeinen een zeer interessant volk. Eén van hun speciale eigenschappen was hun ongelooflijke tactische aanleg in het l...
3
0
Public

Filosofie in de Oudheid

Als je vragen aan het stellen bent zoals: 'Wat is er na de dood.' en 'Wie ben ik eigenlijk?', dan be je aan het filosoferen. Het woord filosofie komt uit het Grieks. In filosofie zie je filos en sofos. Dit betekent samen 'de liefde voor wijsheid'. Filosofie bleef voor een lange tijd in de Oudheid een begeerd onderwerp. De filoso...
0
0
Public

Dood en begravenis bij de Romeinen

De dood bij de Romeinen was een zeer belangrijk onderwerp, want het leven na de dood was eeuwig, dus moest het een zo goed mogelijk leven zijn. Het leven na de dood Romeinen begraafden hun doden zorgvuldig, omdat ze geloofden dat de ziel een nieuw thuis in de onderwereld kreeg. Bij de begravenis werden er allerlei artefacten bij...
0
0
Public

Teksten op duurzaam materiaal

Veel van de kennis uit de Oudheid, komt uit boeken die meerdere malen zijn overgeschreven door bijvoorbeeld monikken. De originelen, die geschreven waren op papyrus en perkament, zijn al door de tijd vernietigd. Soms schreven de Romeinen ook op glas, metaal en vooral steen. De meeste van deze teksten zijn bewaard gebleven. Al de...
0
0
Public

Oorlog bij de Romeinen

Bij een oorlog in het algemeen is het belangrijk dat er een goede organisatie is. Daarom zijn de rangen zeer zorgvuldig uitgekozen en ook welke macht deze rangen hebben. De Romeinen waren een van de volken met de krachtigste en best georganiseerde legers. Rangen Dictator In het Nederlands, bekijken wij een dictator als een heers...
0
0
Public

De Geschiedenis van het Latijn

De geschiedenis van het Latijn strekt zich uit van een periode van ruim een millenium, namelijk van circa 600 v.C. to circa 500 n.C. De centrale periode van het "klassieke" Latijn was van circa 100 v.C. - 200 v.C. In het begin was het Latijn niet meer dan een dialect uit Rome. Daarna werd het de officiële taal van Rome en dankz...
0
2
Public