Het ontstaan van het verkeerde christendom.

Ofschoon de eerste christenzendelingen openlijk door Joodse Schriftgeleerden werden tegen gewerkt, vonden zij het keizerrijk prettig om in te reizen en te prediken. Dat kwam grotendeels door de Griekse invloed, of het Hellenisme, zoals dat toen genoemd werd. De Grieken waren allesbehalve stille getuigen van de Romeinse overheers...

Het godsdienstige aspect

Velen zijn bekend met het feit dat de Joodse leiders in de dagen van de Heiland diens boodschap openlijk bestreden. In het geloof dat de dood van Jezus de beweging die onder zijn leiding zo’n bloei doormaakte zou worden gestuit, beraamde de Joodse leiders het plan om met de Zoon van God af te rekenen. Later, toen de beweging b...

Het ontstaan van zoveel kerken

Het is belangrijk de voornaamste kenmerken te weten van Christus kerk in het midden des tijds, zodat wij de afval beter kunnen begrijpen. Als we eenmaal weten hoe zijn kerk georgeniseerd was, kunnen wij gemakkelijker de veranderingen zien die tijdens de afval plaatsvonden. De vier voornaamste kenmerken waren: 1. Ze onderwees Chr...