Het getuigenis van Parley P. Pratt

“President Joseph Smith was lang en goed gebouwd, sterk en actief; met een licht uiterlijk, licht haar, blauwe ogen zeer weinig baardgroei en een persoonlijke uitdrukking die typerend voor hem was. Zijn ogen straalden een natuurlijke, rustige belangstelling uit die, met het aanschouwen, niet vermoeid raakte. De uitdrukking op ...