Het eerste visioen van Joseph Smith

De grootste gebeurtenis die ooit in de wereld plaatshad sinds de opstanding uit het graf van Gods Zoon en zijn hemelvaart, was de verschijning van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan de veertienjarige jongen, Joseph Smith. Hierdoor werd de weg voorbereid voor het leggen van het fundament van zijn koninkrijk wat geen kon...