Naar de Bron

Als jongen was Joseph Smith omgeven door allerlei kerken die ondanks alle verschillen allemaal beweerden de waarheid te verkondigen. Dat stemde hem tot nadenken. Hij wilde weten welke kerk de juiste was. Op een dag las hij in de Bijbel: ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan a...

Het puntje van de ijsberg

Vader Henk K. wordt verdacht van kindermishandeling van een aantal van zijn negentien kinderen. Het openbaar ministerie vervolgd hem voor poging tot doodslag op twee van zijn zonen. Hij zegt: "Ik ben slachtoffer van wraakzucht van drie dochters tegen wie ik eerder aangifte heb gedaan wegens diefstal van circa € 50.000,- uit he...

Hoe het wereldse leven zijn tol moet betalen

Als mensen in een organisatie materiële middelen of dingen gebruiken en ze weten daarbij niet de balans tussen - dat wat je wilt bereiken of wilt hebben', en 'het instrument of (productie)middel waarmee het product wordt vervaardigd' - zal de effectiviteit afnemen en blijven andere zitten met de gebakken peren. Bijvoorbeeld: De...

Het grootste kenmerk van de kerk

Als je aan een ‘heilige der laatste dagen’ zou vragen: Vertel nou eens in één zin. Wat is het grootste kenmerk van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen?’ dan zal het antwoord zijn: GODDELIJK GEZAG DOOR RECHTSTREEKSE OPENBARING. President Gordon B. Hinckley heeft daar zijn getuigenis aan toegevo...

Een unheimische toekomst die verholpen kan worden

Overal is het voelbaar en constateerbaar dat onze oude samenlevingsvorm totaal op instorten staat en dat de ontwikkeling van onze beschavingscultuur op een dood spoor zit. De jaren 50-60 waren enthousiaste jaren van zekerheid, terwijl wij nu in onze creativiteit en toekomstvisie een totaal dieptepunt hebben bereikt. De onderneme...

Oppassen voor Satan

Nederig zocht Joseph Smith de Heer in gebed. Zijn geestogen waren geopend en de heerlijkheid des Heren omscheen hem. Het deed hem de lieflijke invloed van de macht der rechtvaardigheid voelen. Terwijl hij het visioen aanschouwde zei de engel: 'Zie!' Joseph aanschouwde de prins der duisternis (Satan) omgeven door zijn ontelbare s...

De Bijbel profeteert over het Boek van Mormon

Ik moet u vertellen van een werk dat vrijwel onopgemerkt voortgang heeft gehad in de kerk. Het begin daarvan was in de tijd van het Oude Testament, terwijl het een vervulling is van een profetie bij monde van Ezechiël, die schreef: "Het woord des Heren kwam tot mij: Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: voor Jud...

Het Boek van Mormon is een getuige voor de Bijbel

Deze keer wil ik spreken over het Boek van Mormon. Ik doe dat met slechts één doel voor ogen, ja, om u zover te krijgen dat u het gaat lezen. Ik heb het bestudeerd. Ik geloof erin en ik hou ervan en kan evenals Nephi getuigen dat de dingen die daarin geschreven zijn alle mensen overreden het goede te doen. Het zal het leven ve...

Als wij ons niet bekeren zullen ook wij verdelgd worden

Er waren vier jaar nodig om de legers te verzamelen voor de laatste strijd van de Jaredieten. Na zes dagen aanhoudende strijd waren er nog slecht negenenvijftig mensen over. (Zie Ether 10:25.) Hoeveel mensen er omkwamen is niet te achterhalen. Wij weten dat een hele beschaving binnen een week vernietigd werd. Het afslachten van ...