Wij leven niet als wereldbevolking in een groep

Een wereldbevolking of gefantaseerde groepen. Wij leven als mensheid niet in een groep. We verdelen ons in groepen. Is Genesis twee een apart hoofdstuk of hoort het in genesis een. De scheppende natuurwet schept. We krijgen het geestelijk leven ingeblazen zoals beschreven wordt. Dit hoort dus eigenlijk in Genesis een. Daarnaast ...

Miijnfantasie -6- De wodan fantasie - De echte waarheid fantasie

Mijn fantasie -6- De Wodan fantasie- De knuffel in de lucht fantasie-Een god. Geplaats op Tallsy met titel Mijn fantasie -6- Van de pot gerukt. Waarom maken wij mensen oorlog op aarde. Wodan een god uit de geschiedenis. Een groep mensen fantaseert. De Eva fantasie. Een knuffel in de lucht, een bundel verhalen. De Kaïn fantasie....

Mijn fantasie -5- Vormsel van de fantasie- Oorlog is normaal

Mijn fantasie -5- Vormsel van de fantasie-Oorlog is normaal Het is niet mijn bedoeling hier lid te worden van een vriendenclub want dan treedt het de onze in werking. Onze manier om vast te stellen wat waar is. Als ieder lid van een groep zegt over een bewering dat is waar dan wordt het voor de groep waarheid. Een fantasie over ...

Mijn fantasie -4- In welke wereld zetten wij de peuters neer.

Mijn fantasie -4- In welke wereld zetten wij de peuters neer. Kunnen we over de geboorte spreken. De geboorte van wereldvrede? Eva de eerste oerwoudtovenaar. Er wordt een stem in de lucht gefantaseerd, een figuur. Die wordt toegevoegd als nieuw aan de schepping van de natuurwet. Kaïn fantaseert zijn, moord geeft het recht te ku...

Mijn fantasie 3 Mening

Mijn fantasie -3- Mening. Over waarheid kun je geen enig hebben. De natuurwet is de waarheid. Als we een kei oprapen en laten hem los valt hij omlaag. Op heel de wereld in alle tijd. De wereldleiders fantaseren zich gelijk aan de scheppende natuurwet. De paus kan brood in vlees veranderen en wijn in bloed. Het Amerikaanse geloof...

Mijn fantasie-2- het leven in een ei

Mijn fantasie-2-Waar zit het leven Ei leven Genesis de eerste vier hoofstukken. We hebben in verhaaltje 1 vastgesteld dat een boomleven niet los van de materie de boom kan bestaan. Het leven zit in de materie. Bij een boom wordt de zon direct gebruikt. De wisseling van gassen vindt in het blad plaats. Grondwater met de daarin aa...

Mijn fantasie 1 Waarzit het leven

Mijn fantasie Waar zit het leven Eerst nog dit behorende bij het voorafgaande. Twee vormen van samenleven. Is oorlog maken een natuurwet? Een mensen samenleven volgens de natuurwet, hoe ziet die eruit? Goed en slecht hebben we niet van de natuurwet. Hoe komt het goed en slecht in de samenleving op aarde? De natuurwet werkt met e...

Rare woorden Fantasie -5- Leven in natuurwe of fantasie

Rare woorden Fantasie -5- Leven in natuurwet of fantasie Iedereen praat over oorlog. Ik praat over vrede en dan ook nog wereldvrede. Wat is er aan de hand? We leven niet in de waarheid van de natuurwet. Een geloof is een bestuursvorm. Een bestuursvorm heeft een opbouw. Het is de bedoeling dat Genesis de eerste vier hoofdstukken ...

Medicijn Vergif Tabaksrook

Tussendoor. Medicijn Vergif Tabaksrook Een paar uur vakantie. Op de maan zitten en bekijken hoe de mensen op aarde leven. Het is eerste wat opvalt, wij kennen het woord waarheid maar waarheid kennen we niet. We leven met twee dingen het goed de mooie verhaaltjes en het kwaad de werkelijkheid die we scheppen met de mooie verhaalt...