Intake voor spraakherkenning bij een dove jongen in opleiding voor ICT-er....maar dan voor de docenten die hem moeten doceren. Rob is doof, al vanaf zijn geboorte. Hij is jong en energiek en beslist niet dom. Zijn woordenschat is goed ontwikkeld, alleen zijn spraak is achtergebleven. Ik denk dat wanneer ik hem wat vaker zou zien...
3
2
Public
door Godie