Kinkhoest

Een jaarlijks terugkerende ziekte tijdens de kille wintermaanden is kinkhoest. Wat is kinkhoest eigenlijk? Is dit besmettelijk? En nog het belangrijkste, hoe kan je er van genezen? Wat is kinkhoest? Kinkhoest is een infectie aan de luchtwegen die veroorzaakt wordt door een bepaalde bacterie. In een eerste fase lijkt kinkhoest vr...
0
0
Public