Kenmerkend aspect 11: Hofstelsel en horigheid Met de ondergang van het West-Romeinse Rijk nam de onveiligheid in West-Europa toe waardoor de handel en de geldeconomie grotendeels instortten en ook de voedselvoorziening voor de steden moeilijk werd. Veel mensen zochten bescherming op de grote landboerderijen die al in de Romeinse...
2
2
Public
door H_justin
09/12/2014 13:59
Kenmerkend aspect 1: Jagers-Verzamelaars Prehistorie tot 3000 v.Chr. Mensen leefden van de jacht, visvangst en het verzamelen van noten, vruchten, wortels, etc. Ze kenden een nomadisch bestaan (d.w.z: geen vaste woonplaats en leven in kleine groepen van 20-25 personen) Ook werd het maken van kunst een onderdeel van de levenswijz...
4
2
Public
door H_justin
25/11/2014 11:57
Hieronder een overzicht van alle kenmerkende aspecten volgens de exameneisen voor het examenvak geschiedenis voor VWO. Onder andere te gebruiken bij de methodes 'MEMO' en 'Geschiedeniswerkplaats'. De levenswijze van Jagers-Verzamelaars Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen. Het onstaan van de eerste stedelijke gemee...
5
1
Public
door H_justin
20/01/2014 18:57
Samenvatting hoofdstuk 1: De tijd van jagers en boeren Klas: VWO §1.1 Het leven van jager-verzamelaars Kenmerkend aspect: De levenswijze van jagers-verzamelaars Samenleving van jagers-verzamelaars: Mannen vingen vis en jagen. Vrouwen verzamelden eetbare planten en zorgen voor de kinderen. Groepen: 10-25 personen Woonden in tijd...
3
1
Public
door H_justin
18/10/2013 13:51
Samenvatting hoofdstuk 2: de tijd van Grieken en Romeinen Klas: VWO §2.1 Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat Kenmerkende aspect: De ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. Hellas (= naam van de Grieken dat leefwereld betekent) was niet 1 rijk ma...
5
1
Public
door H_justin
18/10/2013 13:50
Samenvatting hoofdstuk 3: De tijd van monniken en ridders Klas: VWO §3.1 De opkomst van de Islam Kenmerkend aspect: Het ontstaan en de verspreiding van de Islam. Mohammed: Degene die in 610 een visoen kreeg op de berg Hira van de engel Gabriël. Hij schreef alles op wat God zei, wat uiteindelijk de Koran werd. Dit alles bij elk...
3
1
Public
door H_justin
18/10/2013 13:50
Samenvatting hoofdstuk 5: de tijd van ontdekkers en hervormers Klas: VWO §5.1 De renaissance Kenmerkende aspect: Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. 1500: Einde van de Middeleeuwen, begin van de Renaissance. Renaissance: Vernieuwing van kunst en ...
1
0
Public
door H_justin
18/10/2013 13:49
Samenvatting hoofdstuk 5: de tijd van regenten en vorsten Klas: VWO §6.1 Een wereldeconomie Kenmerkende aspect: Wereldwijde handelscontracten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er waren veel risico's verbonden aan handelsreizen (ziektes, concurrentie, stormen) De handelsreizen leverde veek winst op. 1602: ...
1
0
Public
door H_justin
18/10/2013 13:49
Samenvatting hoofdstuk 6: de tijd van pruiken en revoluties Klas: VWO §7.1 De verlichting Kenmerkend aspect: Rationeel optimisme en 'verlicht denken' dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. Middeleeuwen: Er is veel kennis beschikbaar maar nooit wat mee ged...
1
0
Public
door H_justin
18/10/2013 13:49