OAB Onderwijsachterstandenbeleid, hoe zit het?

Al meer dan veertig jaar heeft Nederland een beleid op onderwijsachterstand, bekend als OAB. Dit beleid zorgt ervoor dat jongeren, die vanwege tal van redenen, risico lopen op een onderwijsachterstand. Dit beleid dient gevoerd te worden door gemeenten en schoolbesturen. De middelen hiervoor, worden door het Rijk aangeleverd. Maa...

Passend onderwijs – Nieuwe routines, nieuwe energie.

Voor scholen is het enorm belangrijk om te blijven ontwikkelen. Bij blijven met wat er in de wereld gebeurt, methodieken verbeteren en kwaliteit leveren. Dit is niet altijd even makkelijk, want het ene probleem is vaak het gevolg voor het volgende probleem. Op die manier wordt er zo nu en dan achter de feiten aangelopen. Het is ...