Geestkunde (spirituologie) nieuwe leergang (WETENSCHAP)

UIT TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE. 'GEESTKUNDE' (SPIRITUOLOGIE NIEUWE LEERGANG (WETENSCHAP) VAN FREEK VAN LEEUWEN (ZIE FOTO 1 en 2). WIE IS DEZE FREEK VAN LEEUWEN Freek van Leeuwen heeft een studie Farmacie gedaan en was werkzaam als apotheker. Van jongsaf aan had Freek van Leeuwen belangstelling voor de 'geestelijke werkelijkhe...
0
0
Public