Lilliputters met een scherpe tong

Een artikel over de rol van de lilliputters bij het ontstaan van de grondwet. Een jaartal wat op het middelbaar onderwijs tijdens geschiedenis onvermijdelijk is, is het jaar 1848. Het jaar waarin Thorbecke de grondwet voor de Nederlandse staat ontwierp, die er toe zou leiden dat Nederland een staat kon worden zoals zij nu is. Th...
6
5
Public