Oeverloze vrijheid van godsdienst

Al decennia heeft ons land te maken met diverse stromen immigranten. Verschillende culturele achtergronden leven naast elkaar. Vooral het toenemend aantal immigranten van niet-Westerse herkomst heeft geleid tot grote culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen. Binnen de samenleving heersen verschillende opvattingen over rege...
4
5
Public