Kracht verloren door onvoorzien weten en kunnen met willen verstrengeld geeft houvast hangt af van individuele keuzes voorzien is erkennen en kracht verzamelen voor een moment -Yneke-
11
10
Public
door Yneke
25/03/2016 10:03
Roos als symboliek van liefde verwelken en vergaan zo zullen velen ook met valentijn die dag ingaan liefde als sceptisch weten waarin men oude liefdes graag wil vergeten of omarmen Liefde als een roos geurig en kleurrijk broos en mooi verwelkt verdwenen toch is de roos ons elk gegeven DOOR je eigen leven te omarmen Fijne valenti...
9
8
Public
door Yneke
13/02/2016 23:52
Als onmacht de geest beneveld `t hart in kramp geraakt dan is het enkel hopen dat alles wat ontregeld de weg terug vind naar de rust OMDAT liefde in die onmacht niet `t ontnemen zal maar juist de kracht ons geeft -Yneke-
7
11
Public
door Yneke
12/02/2016 05:44
Goedemorgen lieve mensen Ook al is het weer die Maandag heeft de wind de nacht gebruikt zal deze ook vandaag zich nog laten horen misschien juist daarom kom ik u met mijn goedemorgen storen de wind speelde met mijn gedachten deze afgelopen nachten Nu is de ochtend naderbij en hoop dat mensen zoals u en mij deze week op zijn mins...
9
13
Public
door Yneke
08/02/2016 05:25
Is het liefde wat ik voel voor `t leven zelf die mij telkens weer de hand toereikt is het liefde als ik merk wanneer blijkt dat het doelloos lijken met vele anderen valt te vergelijken de wereld niet alleen een egocentraal gericht beleven ons te bieden heeft is het liefde voor het theatrale non-verbaal dat vaak prachtig aansluit...
12
5
Public
door Yneke
04/11/2015 10:29
Ik heb je gezien gevoeld, omarmd bewonderd, bekeken maar onze omgang Is bezweken Omdat ik vrij wilde zijn -Yneke-
8
9
Public
door Yneke
02/11/2015 19:39
Mijn hart zwijgt kan het ritme van gedachten niet meer aan slaat stil bij wat `t verstand te boven gaat zwijgzaam paraat vertrouwt zichzelf wanneer de reden komt het hart zal spreken voorbij gedachten de stilte zal doorbreken met woorden die vol vertrouwen zijn neergestreken -Yneke-
11
7
Public
door Yneke
01/11/2015 23:37
Drie heldere sterren op een rij , die aan de hemel prijken zijn een naam door de mensheid meegegeven `t zal mij een zorg nu wezen, mijn hersenen denken niet die richting op van sterrenkunde ze lonken, schitteren het aardsgebeuren ontgaat mij bij het aanzien van die drie heldere sterren op een rij zoals ze aan de hemel prijken is...
9
8
Public
door Yneke
01/11/2015 05:16
Voelen, denken, doen keuze`s maken angst erkennen durf dapper denken net zolang totdat je dapper durft te zijn -Yneke- (eigenfoto)
12
4
Public
door Yneke
31/10/2015 05:07