Vitaminen en mineralen, waar heb je die voor nodig? En wat gebeurt er als je hier te weinig van binnen krijgt (deficiëntie)? B L O E D IJzer IJzer zit in lever, vlees, groenten en granen. Het komt in twee verschillende vormen voor: Haem ijzer (wordt snel geabsorbeerd) en niet-haem ijzer (traag geabsorbeerd). Het niet-haem gebon...
0
0
Public
door Hallom
18/01/2014 00:33
Een cel is een klein, levend organisatie-eenheid waaruit een organisme (planten, dieren, schimmels) bestaat. Cellen kun je onderverdelen in Prokaryoten: bacteriën. Deze cellen hebben circulaire chromosomen in het cytoplasma en ze hebben geen organellen zoals de celkern, mitochondria, plastiden, vacuole en vesicles. Eukaryoten: ...
0
0
Public
door Hallom
10/01/2014 12:12
Stelling: Methylfenidaat moet voor iedereen (ADHD’er of niet) op recept verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Methylfenidaat, in de volksmond ook wel Ritalin genoemd, is de meest gebruikte behandeling bij patiënten met ADHD. Het is algemeen bekend dat ADHD patiënten last hebben van hyperactiviteit en daarom vaak ook kampen met ...
3
0
Public
door Hallom
26/10/2013 12:11
Oorzaken In de meeste gevallen is de bacterie Helicobacter pylori de oorzaak van het ontstaan van een ulcus duodeni. Deze bacterie is één van de weinigen die het maagzuur overleeft en als die eenmaal in de maag aanwezig is, blijft die daar levenslang zitten. Besmetting van de Helicobacter pylori bacterie vindt bijna altijd op ...
2
0
Public
door Hallom
31/07/2013 20:49
Met vallen en opstaan; zo leert een klein kindje zijn of haar evenwicht te bewaren. Want of het nu op een dun koord, of gewoon tijdens het fietsen is; we zijn constant bezig om ons evenwicht te bewaren. Maar waar hangt je evenwicht bewaren nou werkelijk vanaf? Evenwicht beschrijft een situatie waarin zonder verstoring geen veran...
0
0
Public
door Hallom
28/07/2013 23:53
Wat zijn korstmossen Korstmossen zijn samenlevingsvormen van groenwieren of blauwalgen met een schimmel. Deze samenlevingsvorm wordt ook wel symbiose genoemd. De algensoorten die in de korstmossen voorkomen kunnen ook vrij leven; de schimmels daarentegen worden vrijwel nooit zonder de alg aangetroffen. Binnen in de korstmos leve...
0
0
Public
door Hallom
27/07/2013 00:06
Dit artikel gaat in op de anatomie en fysiologie van de nieren. Eerst wordt de interne en externe anatomie van de nieren belicht. Daarna wordt er uitleg gegeven over de bloedvoorziening. Vervolgens wordt er dieper op de 'nefronen' ingegaan, de belangrijkste bouwstenen van de nieren. In een ander artikel wordt de urinevorming bel...
0
0
Public
door Hallom
23/07/2013 22:18
In dit artikel wordt uitleg gegeven over hoe de nieren urine vormt. In een ander artikel wordt de anatomie en fysiologie van de nieren belicht. Urinevorming bestaat uit drie processen: Glomerulaire filtratie; weefselextract wordt gescheiden van het bloed. Tubulaire resorptie; alles wat het lichaam nodig heeft wordt geresorbeerd....
0
0
Public
door Hallom
23/07/2013 22:14
De vrij onbekende en zeldzame ziekte cystinose in het kort toegelicht. Cystinose is een aandoening die wel in het rijtje onbekende ziektes past. Grote kans dat ook u niet weet wat cystinose is. Cystinose is een aandoening die zeer zeldzaam is; bij ongeveer 1 op de 100.000-200.000 pasgeborenen komt cystinose voor, wat voor Nederl...
8
3
Public
door Hallom
17/06/2013 16:47