Doortjes schrijfopracht: Het duistere geheim van Cleopatra

Het leek een hele gewone straat in een heel gewoon stadje. Het ene voortuintje werd begrenst door een bruin hekje, het andere door een wit exemplaar of door een keurig gesnoeid hegje. De ene voordeur in een zelfde kleur als het hekje geschilderd terwijl bij het volgende huis de kleuren juist afweken. Het enige dat verschilde met...