Het was vroeg. Het was ochtend, vroeg in de ochtend en San dacht aan zijn velden, zijn prachtige wijnvelden, vol van beloften. Het prille groen, bedauwd, met miniatuur trosjes druiven die aan het vormen waren en hij glimlachte voor zich uit. Dit was de dag die hij uitgesteld had en waar over hij had lopen wikken en wegen. Hij be...
3
1
Public
door De Nederlandse Literatuur Gids
08/05/2014 05:37
-Literatuur en Poëzie: https://plazilla.com/page/4295131614/kwartaal-nummer1-de-nederlandse-literatuur-gids-2014 - korte verhalen: https://plazilla.com/page/4295132079/de-nederlandse-literatuur-gids-kwartaal-nummer-1-2014-deel-korte-verhalen - beeldende Kunst: https://plazilla.com/page/4295132116/beeldende-kunst-de-nederlandse-lit...
2
1
Public
door De Nederlandse Literatuur Gids
27/04/2014 22:14
Analyse van gedichten Kritische beschouwingen » Analyse van gedichten door San Daniel 2014 De lezer die een gedicht leest dat poëtisch van lading is heeft vele registers nodig. Hij zal zijn zintuigen tot het uiterste moeten gebruiken. Wat is de boodschap? Wat wil de dichter of dichteres meegeven uit haar of zijn eigen leven? I...
3
2
Public
door De Nederlandse Literatuur Gids
27/04/2014 15:41
Kwartaal nummer Nederlandse Literatuur Gids 2014 » Kwartaal nummer1, De Nederlandse Literatuur Gids, wij de maatschappij,27 April 2014 De maatschappij draagt maatschappelijke relevante thema´s in zich mee. Hoe wij met die thema´s omgaan hangt sterk van onze eigen persoonlijkheid af en hoe wij onze opvoeding ervaren hebben cq ...
4
4
Public
door De Nederlandse Literatuur Gids
27/04/2014 10:20
Kwartaal nummer Nederlandse Literatuur Gids 2014 » San-Daniel op 26 April 2014 San Daniel is jaren lastig gevallen met Linguistiek, sociolinguistiek, fonetiek, Letterkunde en taalbeheersing , eer hij zijn afstudeerrichting, Historische Letteren mocht kiezen. Hij kijkt met genoegen terug op een tijd die veel informatie aanbood, ...
5
3
Public
door De Nederlandse Literatuur Gids
27/04/2014 00:03
Geef Annelies Vijlbrief een pen en een mooi verhaal of een prachtig gedicht zal niet lang uitblijven. geef haar een camera in handen en zij bevriest als lenzen magiér de prachtigste beelden, zijn hier woorden voor nodig? In dit nummer extra aandacht aan haar specifieke gave: het vastleggen van details in magische momenten. San ...
3
1
Public
door De Nederlandse Literatuur Gids
26/04/2014 19:37
Annelies Vijlbrief heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kat in de beeldende kunst, door de eeuwen heen. De uitkomst is ronduit positief verrassend te noemen. Dank zij haar inspanningen in deze, kunt u genieten van de rol van ons hedendaagse huisdier en haar wisselende rol door de tijd heen. San Daniel namens de Nederlandse Lit...
2
0
Public
door De Nederlandse Literatuur Gids
26/04/2014 13:58
Vertelwijze: Verhalen die uit het hart komen hebben een sterke impact op de lezer. Zij spreken de lezer direct aan en betrekken die in de innerlijke strijd en de emoties die met een dergelijk verhaal verbonden zijn . Verhalen hebben altijd een spannings opbouw nodig en moet een natuurlijke verteltrant hebben, dus niet: .'.en toe...
4
0
Public
door De Nederlandse Literatuur Gids
26/04/2014 11:08
Voor u ligt de digitale uitgave van de Nederlandse Literatuur Gids. Er heeft een zorgvuldige selectie plaats gevonden van verhalen, poëzie, taal filosofische stukken en linguïsitische verhandelingen. Dit jaar zullen er drie kwartaalgidsen verschijnen en het gedrukte en uitgegeven jaarboek zal verkrijgbaar zijn in de boekhandel...
6
9
Public
door De Nederlandse Literatuur Gids
25/04/2014 21:45