Het werktuig van de Heer zijn

De verklaring dat ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ de enige ware en levende kerk op aarde is en het werktuig is van de Heer voor de zaligheid van alle mensen omvat alles. Omdát het de ware kerk is, kan ze aan alle tijdelijke, geestelijke en eeuwige behoeften van levende mensen voldoen. Omdat he...

De juiste bron

Ik was nog geen lid van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' en wat ik heel erg vond/vind is de situatie waarin onze wereld door seksuele losbandigheid in terecht is gekomen. Doe daar de gevolgen van het feminisme bij, de abortuswetgeving, de homo huwelijken, dat pornografie wordt toegestaan, de pornogr...